Lees het originele artikel

Waterschap Scheldestromen hanteert sinds eind 2020 een eenduidige definitie voor droge en natte sloten. Aan de hand van slootdiepte, zomerpeil en 10 centimeter marge voor het baggeren is de status van alle 12.000 kilometers aan sloten in kaart gebracht. Op de interactieve kaart ‘teeltvrije zones’ worden de droge en natte sloten aangegeven. 
De afgelopen tijd kreeg het Waterschap veel vragen hierover binnen van perceeleigenaren. Hierop is de interactieve kaart aangepast. Het blijft altijd mogelijk om te reageren op de gegevens op de kaart.

Meld niet correcte gegevens

Ondanks de beschikbare gegevens en computermodellen kan het voorkomen dat niet alle sloten of waterlopen correct in nat en droog zijn weergegeven op de interactieve kaart. Bent u van mening dat een sloot niet correct is weergeven? Meld dit dan via info@scheldestromen.nl. De opzichter uit uw regio neemt vervolgens contact met u op om de sloot te beoordelen. Wanneer dit zo is wordt de informatie direct aangepast in de digitale kaart. 

Teeltvrije zone

Een teeltvrije zone is een strook land tussen de sloot en de buitenste rij van het gewas. In deze strook mag niet hetzelfde gewas worden verbouwd als op de rest van het land. Binnen de teeltvrije zone mag niet worden gespoten en bemest. Hiermee wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

Droge sloot tussen dijk en akkerland 


Lees het originele artikel