Lees het originele artikel

Het wetsvoorstel maakt een einde aan de uitzonderingen voor mensen die als huishoudelijke hulp of zorgverlener in dienst zijn bij iemand met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze uitzonderingsbepalingen voor pgb-zorgverleners zijn vastgelegd in de Regeling dienstverlening aan huis. Doel van de regeling is om de arbeidsmarkt voor persoonlijke dienstverlening te stimuleren en zwart werk te voorkomen.

De regeling wordt aangepast voor arbeidsovereenkomsten in het kader van de pgb. Daardoor gaan voor pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst niet alleen de verplichte werknemersverzekeringen gelden, maar ook de reguliere regels voor loondoorbetaling tijdens ziekte, verlof en ontslag.

Ondersteuning door SVB

Ook regelt het wetsvoorstel het innen van premies voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast wordt geregeld dat budgethouders die een pgb-zorgverlener in dienst hebben verantwoordelijk zijn voor het inhouden van  loonbelastingen en de premie volksverzekeringen op het brutoloon van de zorgverlener. De SVB gaat budgethouders bij deze taken ondersteunen.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in maart vorig jaar kunnen zorgverleners die daar recht op hebben al een uitkering aanvragen bij UWV. De CRvB oordeelde dat de uitzondering van de verzekeringsplicht leidt tot indirecte discriminatie op grond van geslacht, omdat onder pgb-zorgverleners veel vrouwen zijn. Het kabinet brengt de rechten van deze groep nu ook wettelijk in lijn met die van andere werknemers.

Reageren op wijzigingen

De internetconsultatie loopt van 19 juni tot 31 juli 2024. In deze periode is het mogelijk op de wijzigingen te reageren via internetconsultatie.nl. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt de reacties mee bij het aanpassen van het wetsvoorstel. Dit proces wordt vastgelegd in een verslag. Vervolgens wordt het gewijzigde voorstel opnieuw gepubliceerd.


Lees het originele artikel