€ 14 miljoen vanuit het Volkshuisvestingsfonds, € 7 miljoen vanuit Kansrijke Wijk.

Op 8 en 12 december heeft gemeente Utrecht twee grote financiële bijdragen toegekend gekregen van het Rijk, bestemd voor invulling van de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) werken we samen met het rijk aan het vergroten van het aantal woningen, renovatie van bestaande woningen, verduurzaming en het realiseren van maatschappelijke voorzieningen. De subsidie Kansrijke Wijk is bedoeld voor de aanpak van armoede en schulden, veerkracht en weerbaarheid van inwoners versterken, ondersteunen bij het vinden van passend werk, hulp en ondersteuning voor jonge kinderen in een kwetsbare positie.

Rachel Streefland, wethouder wijkaanpak Samen voor Overvecht: “Als het college zijn we ontzettend blij dat het Rijk onze twee subsidieaanvragen heeft toegekend. Ik zie het als een blijk van erkenning voor de grote inzet in Overvecht samen met bewoners en al onze partners. Met deze twee subsidies kunnen we vol blijven inzetten met het stap voor stap en integraal verbeteren van de wijk.”

Regenboog over Overvecht

Volkshuisvestingsfonds

Gemeente Utrecht zet de subsidie in voor het verbeteren van particuliere woningen door middel van renovatie en verduurzaming en door de transformatie van vastgoed naar woningen. Daarnaast zetten we de subsidie ook in voor de realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de buurt van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Met de toegekende subsidie worden ruim van 800 woningen en drie maatschappelijke voorzieningen aangepakt. We trekken hierbij gezamenlijk op met particuliere woningeigenaren, woningcorporaties en partners in de wijk.

Kansrijke Wijk

De subsidie vanuit Kansrijke Wijk wordt binnen de wijkaanpak Samen voor Overvecht met name ingezet voor de ontwikkeling van het jonge kind. Met de subsidie wordt gewerkt aan het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van jonge kinderen en hun ouders. “Met deze regeling heeft het kabinet een eerste betekenisvolle stap gezet naar een (meer) gebundelde en langdurige inzet van financiële middelen in 20 kwetsbare gebieden”, liet minister Hugo de Jonge weten.


Lees het originele artikel