Amsterdam heeft 9 wethouders, waaronder 6 nieuwe gezichten en 3 oude bekenden. PvdA, D66 en GroenLinks leveren allemaal 3 wethouders. Wie zijn zij? Waar staan zij voor? Waar gaan ze graag heen? We stellen ze hier aan u voor, zodat u ze alvast een beetje leert kennen.

Vorige week maakte u kennis met Melanie van der Horst. Deze week is het de beurt aan Zita Pels, 36 jaar, GroenLinks. In haar portefeuille: Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire Economie, Volkshuisvesting, Dierenwelzijn, Afval en Reiniging, Voedsel.

Wat wilt u bereiken?

Amsterdam is een mooie stad, maar tegelijkertijd moeten te veel mensen vechten om het hoofd boven water te houden. Bovendien heeft de stad een grote klimaatvoetafdruk. Dat moet anders.

Ons coalitieakkoord verbindt eerlijke en gelijke kansen met een duurzame toekomst en een verantwoorde groei van de stad. Dat is van essentieel belang: de wooncrisis oplossen en strijden tegen klimaatverandering gaat hand in hand met het tegengaan van sociale ongelijkheid. Een goed voorbeeld is de grootschalige isolatiecampagne. Die heb ik meteen in mijn eerste week opgepakt om te kijken wat we voor de winter nog kunnen doen.

Ook de maatregelen die we gaan nemen bij de volkshuisvesting, zoals nieuwe sociale en middenhuurwoningen bouwen, de opkoopbescherming uitbreiden en leegstand bestrijden, zijn voorbeelden van hoe we sociale ongelijkheid tegengaan. Over 4 jaar wil ik stevige stappen hebben gezet op deze dossiers. Dat vraagt om concrete plannen en de uitvoering daarvan.

Wat zijn de 3 belangrijkste thema’s in uw portefeuille?

  • Verduurzaming van de stad. We moeten er als stad alles aan doen om de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk te verminderen, van afspraken maken met de grootste uitstoters tot het uitbreiden van de FIX brigade. We hebben nog maar 7,5 jaar tot 2030. Als we het nu niet doen, heeft dat grote gevolgen. We zorgen ervoor dat de opbrengst van duurzame energie die we opwekken in Amsterdam ook in handen komt van Amsterdammers. En zo zorgen we met een ambitieus klimaatbeleid ook voor de generaties na ons.
  • Bijdragen aan oplossingen voor de wooncrisis. Samen met collega Reinier van Dantzig ga ik vol inzetten op de bouw van sociale- en middenhuurwoningen, bevorderen van doorstroming op de woningmarkt en de huisvesting van kwetsbare groepen. Het is van groot belang dat wonen weer een recht wordt, in plaats van een verdienmodel voor grote investeerders en beleggers.
  • Een schonere en circulaire stad. Als we het opruimen, ophalen en verwerken van afval verbeteren, wordt de stad schoner. Bovendien werken we aan een meer circulaire stad waar we uit afval weer grondstoffen kunnen halen. Ik vind het belangrijk dat we ons concentreren op waar het vies in de stad is en afval inzamelen waar de druk het hoogst is.

Hoe omschrijft u uw werkwijze?

Visies en langdradige verhalen zijn niet aan mij besteed. Actie past veel beter bij mij. De komende jaren moeten we het verschil maken om de klimaat- en wooncrisis het hoofd te bieden. We moeten aan de slag. Ik wil dus dat onze plannen zo concreet mogelijk zijn en we snel gaan uitvoeren.

Waar gaat u graag heen?

Ik ga graag met mijn dochter naar de Boerderij in Diemen. De Boerderij is een bewonersinitiatief en een combinatie van een kinderboerderij en een manege. Samen met andere Amsterdammers stond ik 8 jaar geleden aan de wieg van dit project. Mijn dochter heeft daar les en ik help als vrijwilliger mee met allerlei klusjes. Na het vele vergaderen als wethouder, is het heerlijk om de bezem te pakken en de leefruimte van de pony’s schoon te maken. Ik rijd zelf ook nog paard, maar door de drukte veel minder dan ik zou willen.

Wat vindt u van uw buurt?

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en sinds een aantal jaar woon ik in Amsterdam Zuidoost. De buurt is fantastisch: de mensen zijn gezellig, het is fijn voor kinderen en de natuur is dichtbij. Ik loop graag met mijn honden door het groen van Zuidoost.

Meer over Zita Pels


Lees het originele artikel