Lokale steun voor starters

De Tilburgse Raad heeft op 1 februari 2021 een voorstel aangenomen om startende ondernemers te steunen, die bij de landelijke regelingen tussen de wal en het schip terecht zijn gekomen.  De ondernemers kunnen vanaf 8 februari 2021 09:00 uur een aanvraag indienen bij Ondernemersadvies van de gemeente Tilburg voor een lening […]

Minder overlast door slim samenwerken in Zeeland

De 13 Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf gaan nauwer samenwerken in de buitenruimte via een gezamenlijk online platform. Door lange-termijnplannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen nog beter op elkaar af te stemmen hoeft de straat minder vaak open. Hierdoor ondervinden inwoners van […]