Lees het originele artikel

De Tilburgse Raad heeft op 1 februari 2021 een voorstel aangenomen om startende ondernemers te steunen, die bij de landelijke regelingen tussen de wal en het schip terecht zijn gekomen. 

De ondernemers kunnen vanaf 8 februari 2021 09:00 uur een aanvraag indienen bij Ondernemersadvies van de gemeente Tilburg voor een lening van maximaal € 15.000,-. 

Voor deze lening gelden de volgende voorwaarden:
•    De onderneming moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel tussen 1 oktober 2019 en 15 maart 2020, of
•    De onderneming is na 15 maart 2020 ingeschreven in de Kamer van Koophandel, maar is al voor 15 maart aantoonbaar verplichtingen aangegaan, bijvoorbeeld door een huurcontract, of
•    De onderneming is voor 1 oktober 2019 ingeschreven in de Kamer van Koophandel, maar is aantoonbaar later gestart met de onderneming.
•    De onderneming is aantoonbaar getroffen door de gevolgen van de crisis, bijvoorbeeld door een gehele of gedeeltelijke sluiting tijdens de eerste en tweede lockdown.
•    De onderneming heeft aantoonbaar niet of slechts zeer beperkt aanspraak kunnen maken op de landelijke NOW en de TVL-regeling.

De lening heeft een looptijd van 6 jaar. Het eerste jaar hoeft geen rente te worden betaald en de eerste drie jaar geen aflossing. Na het eerste jaar geldt een rentepercentage van 2%. 

Berend de Vries (Wethouder economie): “Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. We zijn blij dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan meer perspectief voor startende ondernemers, die tot op heden nog geen recht hadden op andere regelingen.” 

Met deze hulp hoopt de gemeente dat deze ondernemers in ieder geval de tijd kunnen overbruggen tot mei. Dan komt de landelijke overheid met een steunpakket voor starters. Hou de pagina ondernemersadvies op deze website in de gaten voor meer informatie voor ondernemers. Op die pagian kan ook de aanvraag worden ingediend vanaf maandag 8 februari.


Lees het originele artikel