Waterschap presenteert onderzoeksresultaten mogelijke uitbreiding zoet water bij Rilland

Op donderdag 18 augustus 2022 organiseert waterschap Scheldestromen samen met ZLTO afdeling Zuid-Beveland-Oost een informatiebijeenkomst over mogelijke uitbreiding van de aanvoer van zoet water bij Rilland. In dat gebied kan via het Volkerak Zoommeer zoet water worden ingelaten dat via het watersysteem verder verspreid wordt voor gebruik in de landbouw […]