Voorlopige bijstandsbudgetten 2023 en definitieve budgetten 2022 bekend

De voorlopige bijstandsbudgetten 2023 en de definitieve bijstandsbudgetten 2022 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze budgetten. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen. Voorlopige macrobudget 2023 Het voorlopige macrobudget 2023 bedraagt € 6.014,9 miljoen. […]

Marktpartijen en overheden maken afspraken voor toekomstbestendige woningbouw

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, heeft de provincie Noord-Holland een convenant voor toekomstbestendige woningbouw ondertekend. Hierin staan ambitieuze afspraken – strenger dan de huidige wettelijke normen – zodat woningen sneller, goedkoper én duurzamer kunnen worden gebouwd. Het convenant volgt op het signaal van gemeenten en […]

Eerste 60 miljoen euro voor taakverdeling, profilering en samenwerking in onderzoek en onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft dit jaar nog 60 miljoen euro uit voor de eerste ronde van sectorplannen. Universiteiten en umc’s gaan met dit geld starten met meer samenwerking binnen de verschillende sectoren in de wetenschap. Met deze sectorplannen hebben instellingen scherpe keuzes en goede afspraken gemaakt over welke kansen en […]