ODRU ontdekt ruim 480 energie-onzuinige situaties

Door slimmer gebruik te maken van data en meer toezichthouders in te zetten, heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in 2022 ruim 480 energie-onzuinige situaties ontdekt. Energiebesparende maatregelen zijn sinds 2022 onderdeel van alle reguliere milieucontroles bij bedrijven. De ODRO ontwikkelde hier in het afgelopen jaar een standaard methode voor. […]

Financiële tegemoetkoming voor agrariërs bij maatregelen om water vast te houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg

Het klimaatprogramma Water in Balans van Waterschap Limburg is opgezet om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering aan te pakken. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met alle betrokken partijen die van invloed zijn in een stroomgebied. Samen met agrariërs is gekeken naar mogelijkheden om meer water vast te houden in het […]