Lees het originele artikel

Amsterdam blijft pieken in het bouwen van woningen. In het afgelopen jaar zijn 8.401 woningen in aanbouw genomen. Dat is meer dan de jaarlijkse ambitie van het stadsbestuur van 7.500 woningen.

Historisch gezien is er sprake van een periode van groei voor de woningbouw. In de laatste 9 jaar zijn ruim 63.000 woningen in aanbouw genomen. Wethouder Van Dantzig (Woningbouw) waarschuwt wel dat de mooie cijfers van dit jaar zijn geen garantie zijn voor 2023. “Ondanks de stijgende bouwkosten, de stijgende rente en de schaarste aan materialen en personeel, is het ontwikkelaars en bouwers gelukt om in hoog tempo door te gaan met de voorbereiding en financiering van nieuwbouwprojecten. Voor dit jaar streven we ook weer naar dit soort aantallen, maar het is de vraag of dat gezien de ontwikkelingen in de markt haalbaar is.”

Bijna 75 procent van de productie is gerealiseerd in de stadsdelen Nieuw West, Noord en Zuidoost. In Weesp zijn 395 woningen in aanbouw genomen.

Effect 40-40-20 steeds meer zichtbaar

Het effect op bouwen volgens de formule 40 procent sociale, 40 procent middeldure en 20 procent dure woningen, is steeds beter zichtbaar. In 2018 bestond 39 procent van de woningen in aanbouw uit sociale en middeldure huurwoningen. In het afgelopen jaar was dat al 58 procent en de verwachting is dat dit de komende jaren verder oploopt.

Het aantal in aanbouw genomen woningen vanaf 1994.

Woningbouwplan 2022 – 2028

De komende jaren blijven we streven naar 7.500 nieuwe woningen per jaar. Maar door stijgende bouwkosten, het dalend consumentenvertrouwen en personeelsschaarste is het niet zeker of we dat halen. Begin februari presenteert het gemeentebestuur het Woningbouwplan 2022 -2028. Hierin staan acties en voorstellen om de woningbouw in deze roerige tijden te stimuleren en hiermee doorstroming te bevorderen. Ook willen we meer samenwerken met investeerders, marktpartijen en woningbouwcorporaties.


Lees het originele artikel