Provincie prijst Brabants bedrijf Lister Buildings als pionier in circulaire woningbouw

Voor de bouw van hun gebouwen gebruikt Lister Buildings een draagconstructie van zogenaamde ‘glulam balken’ en kolommen en vloeren van ‘cross laminated timber’. Dit materiaal bestaat voor 99% uit hout uit duurzaam beheerde Europese naaldbossen. Daarmee vormt het een groot contrast met beton, dat in Nederland nog de standaard is. […]

EU-regelgeving van start: extra verantwoordelijkheden digitale diensten

Betere bescherming van grondrechten, de aanpak van online misleiding en gebrekkige informatie, een gelijk speelveld voor bedrijven en digitale handel makkelijker maken. Dat zijn de doelen van de nieuwe Digital Services Act (DSA). Zo moeten onlinemarktplaatsen meer informatie inwinnen én publiceren over de bedrijven (handelaren) op hun platform. Ook moeten […]

Partners vernieuwen afspraken voor transformatie ENCI-gebied

Vernieuwde samenwerking Met de ondertekening van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen de contractpartijen: Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend (SPA), Stichting OntwikkelingsMaatschappij ENCI-gebied (SOME) en Limburg Real Estate (LRE), hun ambitie om samen verder uitvoering te geven aan het transformatieplan voor het ENCI-gebied. William Gerardu, voorzitter SPA: “Na de […]