Op 7 februari 2023 heeft de stuurgroep Wind in de Zeilen het plan en de businesscase van het Delta Climate Center (DCC) goedgekeurd. Deze goedkeuring markeert een bijzonder moment in de totstandkoming van het DCC.

De Minister van BZK feliciteerde alle initiatiefnemers en overige betrokkenen met het tot nu toe bereikte resultaat en sprak de verwachting uit dat de volgende fase net zo productief zal zijn. Medio 2023 gaat het DCC officieel van start.

De oprichters van het DCC, HZ University of Applied Sciences, Scalda, University College Roosevelt, NIOZ, Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht, zijn blij dat de stuurgroep Wind in de Zeilen positief is over het plan van aanpak voor het DCC.

Het DCC gaat nu de volgende fase in, die van de oprichting van het centrum. Deze fase duurt tot medio 2023. Tijdens deze fase wordt onder meer gewerkt aan huisvesting, het aanstellen van de directie, het uitwerken van de agenda voor onderzoek en onderwijs en de benoeming van hoogleraren, lectoren en practoren.

Zeeland living lab voor toekomstbestendige delta’s

Het DCC heeft als missie het ontwikkelen en verbinden van kennis over de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. Het doel van het DCC is om door brede samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs, valorisatie en business development innovatieve en impactvolle oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige delta. Het DCC versterkt Vlissingen, Zeeland én de wereld. De vestigingsplaats is de Kenniswerf in Vlissingen. Daarnaast geldt de gehele Zeeuwse delta als living lab en werkterrein van het centrum.

Informatieavond

De oprichters gaan samen met de belanghebbenden in de regio aan de slag met de uitwerking van de plannen, waardoor de reeds aangehaakte, maar ook potentiële belanghebbenden aan kunnen haken. Hiertoe wordt eind maart een informatieavond  voor de leden van de gemeenteraad van Vlissingen, Provinciale Staten, bedrijven, genodigden en de pers georganiseerd.


Lees het originele artikel