Lees het originele artikel

30 prachtige inzendingen voor De Brabantse Stijlprijs 2021

Vernieuwende woonvormen met oog voor omgeving en medemens en die inspelen op de behoeften van deze tijd.

De 30 initiatieven liggen verspreid over heel Brabant. Van Bergen op Zoom tot Boxmeer en van Altena tot Bladel. Regionaal zijn er geen grote verschillen. Maar wel opvallend is dat negen projecten zich bevinden in de gemeenten Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. De meeste inzendingen liggen in de Brabantse dorpen en steden, vaak in of vlakbij het centrum of in bestaande woonwijken. Vaak gaat het om verandering van een bestaand gebouw, zoals een kerk, een kloostercomplex, een boerderij, een villa, een rijtjeswoning, een bedrijf of een school. Andere inzendingen richten een bestaande plek opnieuw in, na sloop of door een braakliggend terrein te benutten. Het deelnemersveld is zeer divers en varieert van initiatiefnemers, toekomstige bewoners en collectief particulier opdrachtgeverschap tot woningcorporaties, gemeenten, architecten en bouwers.

Regionale spreiding projecten

Maar liefst 12 inzendingen voor De Brabantse Stijlprijs 2021 komen uit de regio Zuidoost-Brabant. 10 inzendingen gaan over projecten in de regio Midden en West-Brabant. Vanuit de regio Noordoost-Brabant zijn 8 inzendingen ingediend.

Gedeputeerde Erik Ronnes, juryvoorzitter: “Vrijwel alle inzendingen hebben betrekking op ‘samen wonen’ in combinatie met ‘samen het plan ontwikkelen’. Alles bij elkaar zie ik hier een schatkist aan waardevolle projecten. Het gaat om woongebouwen voor jongeren met een beperking, die vaak op initiatief van de ouders tot stand zijn gekomen. Maar er is ook een variatie aan projecten ingestuurd voor wonen met zorg voor senioren. In weer andere projecten werken mensen samen aan de realisatie van een woonbuurt, vaak vanuit gedeelde waarden. En het mooie is dat het vaak niet alleen gaat om het wonen in een gebouw of complex, maar nadrukkelijk ook om het samen leven in een buurt, met elkaar.”

De jury bestaat naast gedeputeerde Ronnes uit professionals die een breed veld aan expertise op dit thema vertegenwoordigen, zoals economie, duurzaamheid, gezondheid, zorg en ruimtelijk ontwerp. De jury zal later dan gepland aan de slag gaan, namelijk in september-november 2021. Reden hiervoor is de maatregelen rond de coronacrisis die het live uitvoeren van alle juryactiviteiten niet mogelijk maakt. Bovendien is het onwenselijk om inzendingen te beoordelen met woonvormen met kwetsbare mensen waar niet of nauwelijks bezoek mogelijk is. In de aankomende periode zullen alle inzendingen in het zonnetje worden gezet.

De Brabantse Stijlprijs is een prijs van de provincie die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant, waarmee we Brabanders uitdagen om mooie gerealiseerde projecten in te zenden. De winnaar van de juryprijs krijgt een fraaie trofee, eeuwige roem, extra publiciteit en podium. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een geldbedrag van 2.500 euro. Maar bovenal biedt deze competitie een podium om elkaar te inspireren met gerealiseerde projecten, waar dan ook in Brabant. Deze derde editie van stijlprijs is gekoppeld aan het provinciale actieprogramma nieuwe woonvormen en zelfbouw. De provincie ging voor de Stijlprijs 2017 op zoek naar Brabantse voorbeeldprojecten in de publieke ruimte voor de Omgevingsvisie. De Stijlprijs 2014 stond in het teken van openbare ruimteprojecten voor het bestuurlijke programma Mijn Mooi Brabant.

Voor meer informatie zie https://www.brabant.nl/stijlprijs.


Lees het originele artikel