In Rotterdam leveren arbeidsmigranten uit de EU – voornamelijk Oost-Europa – een belangrijke bijdrage aan de economie. Bij nieuwe EU-arbeidsmigranten die tijdelijke huisvesting en werk hebben gevonden, lijkt ook sprake te zijn van uitbuiting en intimidatie. Daarbij neemt de druk op kwetsbare wijken in Rotterdam toe door bijvoorbeeld overbewoning. Ook is er overlast omdat veel EU-migranten dakloos raken wanneer zij geen werk meer hebben.

In gesprek

Voor de gemeente is dit aanleiding voor een actieprogramma dat EU-arbeidsmigranten beter beschermt. Zo is de gemeente de komende jaren actiever in wijken waar veel EU-migranten wonen, zoals Carnisse, Tarwewijk en Oud-Mathenesse. Denk aan het organiseren van ontmoetingsplekken en spreekuren voor informatie over rechten, plichten en registratie bij de gemeente. Ook wordt meer samengewerkt en vaker gesproken met contactpersonen in de wijk om misstanden eerder te zien.

Inschrijfproef

In een aantal wijken start een proef met het inschrijven bij de gemeente. Lang niet alle arbeidsmigranten laten zich bij de gemeente registreren. De gemeente wil uiteraard wel weten wie er in de stad woont. Het gaat bijvoorbeeld om arbeidsmigranten die gevonden worden bij huisbezoeken of kinderen die wel naar school gaan, maar niet ingeschreven staan. Deze groep heeft geen plichten, maar ook geen rechten, zoals toeslagen, inburgering, vaccinatie of het aanvragen van parkeervergunningen.

Uitbuiting in beeld

Om een beter beeld te krijgen van mogelijke uitbuiting, onderzoekt de gemeente de manier van werken tussen uitzendbureaus en sectoren waar veel EU-migranten werken. Het doel is deze partijen ook verantwoordelijk te maken om arbeidsuitbuiting tegen te gaan.

Aanpak overbewoning

Overbewoning is een ander belangrijk onderdeel van het actieplan. Sinds 1 januari werkt de gemeente al met de zogenaamde verhuurdersvergunning. De gemeente controleert of de verhuurder zich aan de afspraken houdt. Gebeurt dat niet, dan kan de gemeente een dwangsom opleggen en de vergunning uiteindelijk intrekken.


Lees het originele artikel