Lees het originele artikel

Dit is nodig om zorgvuldig en goed onderbouwd te kunnen besluiten of de bezwaarmakers alsnog in aanmerking komen voor subsidie.

68 subsidieaanvragen opnieuw beoordelen

Eind januari besloot de provincie om alle 68 subsidieaanvragen opnieuw te laten beoordelen door een nieuwe commissie. Aanleiding daarvoor was het advies van de Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten (HAC) van de provincie, nadat ze van diverse instellingen het bezwaar tegen subsidieafwijzing in behandeling had genomen. De HAC oordeelde dat de eerder genomen besluiten, procedureel gezien, door de provincie onzorgvuldig tot stand zijn gekomen en dat de ingebrachte bezwaren daarom gegrond waren. De provincie heeft naar aanleiding van de HAC-adviezen besloten tot herbeoordeling van de aanvragen in deze tenderprocedure. Deze herbeoordeling zal leiden tot een nieuwe ranking aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de bezwaarmakers terecht zijn afgewezen of alsnog voor subsidie in aanmerking komen. Op basis hiervan zullen Gedeputeerde Staten op het ingediende bezwaar gaan beslissen.

De provincie heeft daarnaast besloten om aanvragers, die zijn afgewezen en geen bezwaar hebben gemaakt, ook subsidie toe te kennen indien zij bij deze herbeoordeling binnen het subsidieplafond vallen dat bij de regeling behoort. De besluiten van de provincie over de toekenningen van subsidies die medio 2020 reeds werden genomen, blijven in stand.

Protocol

De commissie bestaat uit voorzitter Alex de Vries en 5 adviseurs met veel kennis van en ervaring met de kunst- en cultuursector. Alex de Vries, die van 2013 tot 2020 voorzitter was van de voormalige Adviescommissie professionele kunsten, is bekend met de Brabantse kunst- en cultuursector. De 5 adviseurs zijn allen meervoudig deskundig, waardoor de commissie voldoende kennis en ervaring in huis heeft om de disciplines van alle aanvragen inhoudelijk te kunnen beoordelen. Met de commissieleden is vooraf uitgebreid gesproken over mogelijke relaties met een of meerdere instellingen die beoordeeld moeten worden. Dat is bij geen van de adviseurs het geval. Om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen, onderschrijven de adviseurs daarnaast een protocol dat speciaal hiervoor is opgesteld.


Lees het originele artikel