José van Aerle is sinds september 2018 Chief Financial Officer en tevens lid van het bestuur bij Rijkswaterstaat, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was zij clusterdirecteur Centrale Administratieve Processen bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Eerder was ze onder andere directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening bij de gemeente Tilburg en begon ze haar loopbaan als inspecteur bij de Belastingdienst, waar ze daarna diverse managementfuncties vervulde. José van Aerle studeerde af in Fiscaal Recht aan de Universiteit Tilburg.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.


Lees het originele artikel