Lees het originele artikel

Petra de Kam is sinds 2019 directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daarvoor was zij locogemeentesecretaris en tevens concerndirecteur bij de Gemeente Breda. Eerder vervulde ze diverse managementfuncties. Ze was onder andere plaatsvervangend korpschef Utrecht bij de Politie en directeur Bedrijfsvoering bij de Veiligheidsregio/Brandweer Midden en West Brabant.

Petra de Kam studeerde Bedrijfseconomie aan de KUB Tilburg.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.


Lees het originele artikel