Lees het originele artikel

In de bestuursovereenkomst spreken de partijen in de Regio Zuid af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te investeren in maatregelen, om beter weerbaar te worden tegen watertekort en
extreem weer. Het nationale Deltaprogramma stelt 50 miljoen euro beschikbaar en de partijen in de regio leggen 150 miljoen in. De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase DHZ, waarbij van 2016
tot en met 2021 voor 116 miljoen euro door de regionale partners is geïnvesteerd in maatregelen. Het betreft onder meer het robuust inrichten van beekdalen, het afkoppelen en infiltreren van
hemelwater, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het langer vasthouden van water.

Klimaatadaptatietafel Limburg: voorbereid zijn op extreem weer

De perioden van extreme droogte zijn geen op zichzelf staand probleem, maar horen bij de brede impact die klimaatverandering heeft. De betrokken partijen bespreken de integrale aanpak van alle
gevolgen van klimaatverandering binnen de Klimaatadaptatietafel Limburg. Het is voor hen van belang om het momentum te benutten, dat sinds de hoogwatercrisis van juli 2021 is ontstaan. “Het is
nu zaak om door te pakken. Niet alleen in de strijd tegen hoogwater maar ook tegen droogte, want die twee kun je niet los van elkaar zien. Extreem weer kan zich op ieder moment en in iedere vorm voordoen. Vandaar dat we ons nog meer moeten voorbereiden, en dat begint bij het maken van goede afspraken met elkaar”, aldus bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg.

De negatieve gevolgen van droogteproblematiek worden in vele sectoren gevoeld. Van natuurgebieden tot de scheepvaart, drinkwater, industrie en land- en tuinbouw, die hierdoor economisch zwaar getroffen worden. De gezamenlijke investeringen die in de nieuwe bestuursovereenkomst zijn vastgelegd bieden de komende jaren houvast en perspectief voor iedereen die geraakt wordt door de droogte.

Gedeputeerde Lia Roefs, die namens Provincie Limburg Wonen, Water, Ruimte en Landbouw in haar portefeuille heeft, licht toe: “Goed en voldoende water is van ontzettend groot belang voor mensen, economie en natuur. We willen een regio blijven waarin genoeg goed water is. Daar gaan we de komende jaren met veel partijen mee aan de slag. Samen zorgen voor een watersysteem, dat op een meer natuurlijke wijze kan omgaan met te droge, maar ook met te natte weersomstandigheden. Want we hebben gezien wat de gevolgen zijn van het veranderende klimaat, met extreme wateroverlast, maar ook met drie droge zomers op rij.”


Lees het originele artikel