Lees het originele artikel

Vandaag hebben minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een bezoek gebracht aan Utrecht. Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland en ook in de omliggende gemeenten zijn veel plannen voor de bouw van nieuwe woningen. Tijdens het werkbezoek kregen de ministers inzichten aangereikt in de effecten van deze groei op de bereikbaarheid per OV, auto en fiets van de regio Utrecht en de noodzaak van investeringen in nieuwe infrastructuur.

Nationale uitdaging in Utrecht

Een steeds drukkere Utrechtse regio is niet alleen een uitdaging van voor gemeenten en provincie, ook nationaal is dit heeft dit effecten. Utrecht is met het Centraal Station en de vele snelwegen in de regio het nationale verkeersknooppunt van Nederland. Tijdens het bezoek zijn de verwachte verkeerseffecten van de Utrechtse regionale bevolkingsgroei voor fietsers, automobilisten en gebruikers van het OV gedeeld en is inzichtelijk gemaakt waar huidige en toekomstige knelpunten zitten voor een gezonde groei van de stedelijke omgeving. 

Knooppunt van oplossingen

Met grootschalige bouwlocaties zoals Merwedekanaalzone in Utrecht en Nieuwegein City en op langere termijn de A12-zone, wil de regio bijdragen in de aanpak van woningcrisis. Om de geplande bouw van deze tienduizenden woningen mogelijk te maken, hebben gemeente en provincie Utrecht in juni samen 400 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe snelle OV-verbindingen. Afgelopen donderdag kondigde het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein aan hier 15 miljoen aan toe te voegen voor de realisatie van een deels ondergrondse tramlijn tussen Nieuwegein en Utrecht Centraal: de Merwedelijn.


Lees het originele artikel