Lees het originele artikel

We willen ervoor zorgen dat iedereen, waar je ook woont in de stad, dicht bij mooie plekken kan zijn om kunst te zien of te beleven. Het college van B en W heeft plannen hiervoor gepresenteerd. In het Strategisch Huisvestingsplan Kunst en Cultuur 2023-2027 staat dat we de komende jaren nieuwe plekken voor kunst en cultuur in de stad gaan maken. Voor dit plan is 35 miljoen euro beschikbaar. Dat geld is bij de begroting beschikbaar gesteld voor de komende 5 jaar.

In sommige delen van Amsterdam zoals Nieuw-West, Noord en Zuidoost, groeit de bevolking hard, maar blijft het aanbod van kunst en cultuur achter. De vraag naar betaalbare ruimte voor makers en culturele instellingen is nog nooit zo groot geweest. We onderzoeken aan welke culturele voorzieningen behoefte is, waar ze nodig zijn en welke culturele plekken dreigen te verdwijnen. Voor dat onderzoek gebruiken we een analyse van een interactieve kaart.

Onderdeel leven in Amsterdam

Wethouder Touria Meliani: “Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van het leven in Amsterdam. Het is voor velen een reden om in onze stad te wonen of om Amsterdam te bezoeken. Meer inwoners betekent ook een groeiende behoefte aan meer podia, plekken voor beeldende kunst, ontmoeting en nachtcultuur. Met dit plan zetten we, samen met de stadsdelen, stevig in op de mooie kansen die wij zien en de spreiding van kunst en cultuur over de hele stad.”

Groot en klein

De nieuwe culturele plekken komen zowel in nieuwe wijken als in bestaande gemeentelijke panden. Het gaat om grootstedelijke voorzieningen als het Amsterdam Museum en de Nieuwe Meervaart. Maar ook om kleinere culturele initiatieven.

Een selectie van die kleinere initiatieven:

  • Een voormalig gymzalengebouw aan de Schipluidenlaan in Nieuw West dat een permanente culturele voorziening wordt voor dans, podiumkunst, circus en urban sports
  • De ontwikkeling van de Drenthal in het Cruquiusgebied tot een cultureel verzamelgebouw in stadsdeel Oost.
  • Een buurtcultuurhuis met theaterzaal en broedplaats in Banne Noord
  • Het behoud van het voormalige stadhuis in Weesp voor een maatschappelijk en culturele functie
  • Een nieuwe culturele invulling van Kapel en Convict in Zuid
  • Een nachtclub in de Halvemaansteeg in stadsdeel Centrum
  • Het behoud van culturele functies in het voormalige LTS-gebouw in stadsdeel West waar momenteel broedplaats De School is gevestigd.
  • Een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe culturele voorziening in de voormalige serverruimte van het Zandkasteel in Zuidoost.

Meer informatie

Strategische huisvestingsplannen kunst en cultuur (PDF, 9 MB)


Lees het originele artikel