De financiële positie van de gemeente is nu stabiel en robuust en er is ruimte om te investeren. Bovendien is het gelukt om, waar het kan, de lasten voor Bredanaars te verlagen. De OZB blijft gelijk, rioolheffing daalt en het ophalen van correct aangeboden grofvuil wordt gratis. Dat staat in de begroting voor 2023 die het college van B&W naar de gemeenteraad stuurt.

In de begroting staat welke plannen uit het bestuursakkoord ‘Dichtbij Doen, Samen Sterk Vooruit’ in 2023 worden uitgevoerd en hoeveel dat kost. Totaal gaat het om ruim € 755 miljoen.

Carla Kranenborg- van Eerd, wethouder financiën: “We willen Breda aantrekkelijk houden voor onze inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers. En daarom blijven we investeren. De Mark trekken we door tot aan het Seeligterrein en we geven prioriteit aan meer (betaalbare) woningen op ’t Zoet, het Chassékwartier, de Gasthuisvelden en het Havenkwartier. Tegelijkertijd hebben we oog voor mensen die het moeilijk hebben. Zo gaan we ook in 2023 samen sterk vooruit.”

Met meer betaalbare en tijdelijke woningen, snellere procedures en een nieuwe woonvisie wil Breda ervoor zorgen dat iedereen in Breda kan blijven wonen. Ook voert het gemeentebestuur in 2023 de opkoopregeling in om ervoor te zorgen dat huizen bereikbaar blijven voor huidige en toekomstige inwoners. Breda houdt zich aan het asielakkoord. De gemeente creëert in 2023 zo’n 750 tijdelijke woningen op verschillende plekken in de stad.

Breda investeert in 2023 € 1,2 miljoen in strakkere straten en prachtige pleinen en brengt het onderhoudsniveau in de dorpen en wijken omhoog. Daarbij verwachten we ook dat Bredanaars hun afval ín de bak gooien en niet ernaast. Er komt een actieplan verkeersveiligheid, met speciale aandacht voor scholen. En op het punt van parkeren komt Breda bewoners tegemoet: in 2023 wordt de eerste parkeervergunning gratis.

Breda is trots op álle talenten en stimuleert iedereen om aan de slag te gaan. Daarom werkt Breda samen met het onderwijs en onze ondernemers. We willen in 2023 een Meet&Match-centrum openen en laten op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk mensen meedoen. We bieden ruimte voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen en te innoveren en zorgen voor extra plekken waar startups en scale-ups tot bloei komen. Zo versterken we ons profiel op de speerpunten van toegepaste technologie en creativiteit.

Persoonlijk contact is cruciaal om te weten wat er in de Bredase samenleving speelt. Eerstelijns contact met Bredanaars vindt plaats op straat, bijvoorbeeld via onze BOA’s. Dat gaat straks persoonlijker. Handhaving met charme, daar zet de gemeente op in.

Breda zorgt voor een goede digitale infrastructuur en bouwt verder aan de ‘Digital Twin’. Inmiddels zijn we de hele dag online verbonden, maar zijn we ook nog wel écht verbonden met elkaar? Met Stichting NUMBER FIVE van Prinses Laurentien zet de gemeente de eerste stappen om Bredanaars zich hiervan meer bewust maken.   

In onze zorgaanpak staat preventie voorop. In 2023 komen we met voorstellen hoe we de Wmo binnen budget brengen. Wat de jeugdzorg betreft, blijven kind en hulpvraag voorop staan. Tegelijkertijd sturen we in 2023 sterker op financiën om meer in control te komen.

Steeds meer Bredanaars vinden lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. We kijken samen met onze partners waar we de pijn kunnen verlichten. We zijn ook realistisch, Breda kan niet alles compenseren. Breda stelt in 2023 in ieder geval €4,5 miljoen beschikbaar om huishoudens te financieel te helpen met het verduurzamen van hun woning.

De begroting wordt definitief als de gemeenteraad ermee heeft ingestemd.

Bekijk de begroting hier.


Lees het originele artikel