Het is een mooie traditie. Snel na de jaarwisseling kijkt de commissaris in zijn verslag terug op het afgelopen jaar, waarmee hij de lezer in woord en (bewegend) beeld inzicht biedt in wat hij zoal doet.

Polman vat zijn jaarverslag in zijn voorwoord samen: “Daarin leest u ook over ontmoetingen – die vaak digitaal waren en soms op anderhalve meter afstand. Ontmoetingen met ambassadeurs, met oude en nieuwe burgemeesters, met organisaties, met mensen uit de zorg. Met Zeeuwen ook vooral.”

Over het mislopen van de marinierskazerne en de compensatie die eruit voortvloeide, zegt de commissaris: “Als je kijkt naar de breedte van het pakket, dan hebben we dat te danken aan onszelf. Aan de Zeeuwen.”

Lees en bekijk hier het jaarverslag 2020 van cvdK Polman.


Lees het originele artikel