Lees het originele artikel

De gemeente Utrecht gaat inwoners met problematische schulden sneller helpen en schuldtrajecten gaan korter duren. Vanaf 1 juni worden schulden van Utrechters sneller gesaneerd waarmee de gemeente de schulden van inwoners bij verschillende schuldeisers afkoopt. Ook wordt de duur van een schuldtraject ingekort van 3 naar 2 jaar. Utrecht loopt hiermee vooruit op landelijke wetgeving en gaat in op de bredere roep om schuldtrajecten korter te maken. Met deze ‘coronasanering’ biedt de gemeente inwoners sneller perspectief en meer vertrouwen in de toekomst.

Wethouder Linda Voortman: “De coronamaatregelen maken het nogmaals duidelijk dat schulden iedereen kunnen overkomen. Schulden leveren stress op en zorgen ervoor dat mensen zich vaak niet meer op andere belangrijke zaken kunnen richten, zoals het vinden van een baan. Deze regeling maakt het mogelijk om sneller financieel overzicht te krijgen en een punt te zetten achter de schulden. Zo kunnen Utrechters zich sneller richten op de toekomst en worden ze niet meer achternagezeten door hun schuldverleden.”

Korter saneren
Met coronasanering verkort Utrecht de periode van het schuldtraject. Normaal duurt deze periode drie jaar. De gemeente Utrecht scheldt het laatste jaar kwijt voor inwoners. Schuldeisers krijgen wél de normale periode van drie jaar uitbetaald. Dit sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer en de bredere roep om kortere schuldentrajecten. Meerdere partijen hebben dit onderwerp ook in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Utrecht loopt met coronasanering vooruit op kortere schuldregelingen. 

Sneller saneren
De gemeente en betrokken partijen zetten meer vaart achter de start van de schuldregeling. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 11 maanden om een schuldregeling te starten. Met coronasanering werkt de gemeente ernaar toe om binnen 2 maanden een afkoopvoorstel bij alle schuldeisers te doen. Zodra het budget duidelijk is, de inkomsten overzichtelijk zijn en de schuldeisers grotendeels in beeld zijn doet de gemeente een afkoopvoorstel naar de schuldeisers. Als er meer tijd nodig is, blijft dat uiteraard ook mogelijk. Als de schuldeisers instemmen worden de schulden afgekocht met een saneringskrediet, dat de inwoner daarna bij de gemeente aflost. Eén schuldeiser in plaats van meerdere geeft meer rust en duidelijkheid en sluit aan bij de ambitie van Utrecht om alle Utrechters schuldenvrij te maken.

Duurzaam uit de schulden
Het is daarnaast belangrijk dat er geen nieuwe schulden ontstaan. De gemeente, een vrijwilliger of een hulpverlener helpt daarbij. Zodra dat traject goed loopt, scheldt de gemeente tot maximaal €1.000,- van het saneringskrediet kwijt. Door deze aanpak duren schuldtrajecten korter, waardoor de gemeente meer inwoners kan helpen en er meer tijd is voor nazorg.

Coronasanering: niet voor schulden door corona
De gemeente noemt de nieuwe werkwijze coronasanering. Hoewel de coronacrisis de aanleiding is om van start te gaan met de kortere saneringen, bestaat de wens al langer. Deze sanering geldt dan ook niet alleen voor schulden die door corona zijn ontstaan. Alle Utrechtse particulieren met problematische schulden, die ze zelf niet meer kunnen oplossen, komen ervoor in aanmerking. De coronasanering gaat per 1 juni 2021 in. 

Extra investeren in bestaanszekerheid
Utrecht investeert in een gezonde en veerkrachtige stad met een breed pakket aan maatregelen om beter en sterker uit de coronacrisis te komen. De maatregelen versterken de bestaanszekerheid, het welzijn en de gezondheid van Utrechters, brengen de economie weer op gang, geven ruimte aan sport en cultuur en investeren in de begeleiding naar werk en opleidingen. Stap voor stap werken we toe naar aan toekomst waarin er weer voluit ruimte is voor leven en werken. Utrecht doet dit samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Sinds 2019 investeert Utrecht extra in het voorkomen en oplossen van schulden met de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Vorige week is de tweede voortgangsrapportage gepubliceerd.  


Lees het originele artikel