Op de Burgemeester Bechtweg (N261) en Burgemeester Letschertweg (N260) is geëxperimenteerd met 21 slimme verkeerslichten (iVRI’s), die in verbinding staan met vrachtwagens. Vrachtverkeer kan daardoor soepeler over de wegen rijden. De proef is succesvol.

De intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) communiceert met vrachtauto’s. Vrachtwagens hoeven bij verkeerslichten aan de N260 en N261 (de tangenten) daardoor minder vaak te stoppen en op te trekken. Daardoor verbruiken ze minder brandstof en stoten ze minder CO2 uit. Ook neemt zo de kans op kop-start botsingen af. De 21 iVRI’s blijven daarom, ook nu de test is afgerond, in werking. Er kunnen nu meer logistieke bedrijven gebruik gaan maken van het systeem.

Slimmer, schoner en veiliger

De iVRI’s dragen bij aan de ambitie om de mobiliteit in Tilburg slimmer, schoner en veiliger te maken. Wethouder Mario Jacobs: “Tilburg innoveert op het gebied van verkeerstechnologieën om doorstroom in en rond de stad te verbeteren. Dat zorgt voor betere bereikbaarheid en voor minder CO2 uitstoot. Dankzij deze technologieën kunnen we bepaalde doelgroepen voorrang geven, waaronder nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, fietskolonnes en dus ook vrachtverkeer. Dit draagt bij aan het comfort, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in onze stad. Voor onze inwoner is het daarom van belang dat we innoveren op dit gebied”. Voor logistieke bedrijven aan de tangenten zijn deze innovaties van positieve invloed op de efficiency van de transportketen. Dat maakt Tilburg een aantrekkelijke stad om als logistiek bedrijf te vestigen, wat weer een economisch belang voor de stad heeft. Gemeente Tilburg werkt in dit project samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, GVT, Dynniq, Vialis, SmartwayZ.NL, Provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en TNO.

Onderlinge communicatie

Het voertuig geeft zijn locatie door aan de iVRI via een signaal vanuit de wagen. De iVRI kan daarbij het regelprogramma aanpassen. Doel is dat het voertuig minder hoeft af te remmen en te stoppen voor het verkeerslicht. Het innovatieve aspect is dat zowel de iVRI als het voertuig communiceren en zich aanpassen aan elkaar. Om gebruik te kunnen maken van het systeem, moet de transporteur een app aanschaffen van één van de providers. Het systeem kan op termijn ook informatie aan personenauto’s gaan doorgeven.

Voordelig rijden

De voordelen van de iVRi’s zijn zeer interessant voor logistieke bedrijven die veel gebruikmaken van de tangenten N260 en N261. Daar kunnen de voertuigen, als de situatie dit toelaat, bij 21 verkeerslichten een streepje voor krijgen op andere weggebruikers. Die profiteren op hun beurt mee van de verbeterde verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid.

Nog meer verbeteringen aan de tangenten

Dit project zorgt er voor dat onze bedrijventerreinen aan de rand van de stad nog beter bereikbaar zijn en het sneller en goedkoper is om gebruik te maken van de tangenten in plaats van bijvoorbeeld door de stad te rijden. De komende jaren werkt de gemeente Tilburg aan het verbeteren van het gebruik van en de doorstroming op de tangenten. Meer over deze ontwikkelingen is te lezen in de Netwerkanalyse. Deze staat op de pagina Mobiliteitsplan 2040 op deze website tilburg.nl.


Lees het originele artikel