Lees het originele artikel

De sensoren tellen het aantal bezoekers met een mobiele telefoon waarvan de wifi aanstaat. Door het realtime meten en analyseren van gegevens kan bepaald worden of te grote drukte een onveilige of onprettige situatie oplevert. Voorheen gebeurde dit door handmatige en steekproef tellingen. De informatie wordt ook gebruikt om de druktemeter te verbeteren, die bezoekers via Whatsapp (nummer 06-11778060) kunnen raadplegen.

In 2016 besloot de gemeente al om de wifi-sensoren te plaatsen als hulpmiddel voor het project Breda Smart City. Er werden diverse proeven mee gedaan en onderzocht binnen welke kaders de toepassing geoorloofd is. De sensoren kunnen ook ingezet worden om slimme toepassingen in de stad te realiseren, bijvoorbeeld om diensten als vuilnis ophalen, en gladheidsbestrijding te optimaliseren. De uitwerking daarvan is in volle gang.

  • Het systeem verwerkt bij het tellen van bezoekers alleen het versleutelde identificatie-nummer van de telefoon.
  • De gegevens van de eigenaar en het telefoonnummer worden niet bekend. De ontvangen data worden onmiddellijk versleuteld zodat dit niet terug te herleiden is naar de persoon.
  • De verwerking van de gegevens gebeurt door de gemeente zelf.
  • Na maximaal 48 uur worden de datasets verwijderd. Het streven is om deze termijn te verkorten naar 24 uur.

De gemeente heeft het recht op privacy van de bezoekers hoog in het vaandel staan. Er is dan ook een privacy risicoanalyse gemaakt met strikte randvoorwaarden volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Informatie voor bezoekers

  • Aan de randen van het te meten gebied worden informatieborden geplaatst.
  • Op deze website staan de locaties van de sensoren en informatie over de privacy: wifi-sensoren en privacy.   

Lees het originele artikel