Lees het originele artikel

Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland kent met dit fonds in 2021 101.500,- euro toe aan groene projecten.

Bijna 90 vrijwilligersorganisaties klopten aan bij het fonds met een projectidee. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, kwamen voor een financiële bijdrage in aanmerking. De jury honoreerde in totaal 41 projecten (pdf, 432 kB): 20 volledig en 21 aanvragen kregen een deel van het aangevraagde bedrag toegekend.

Impuls voor soortenrijkdom

De 88 inzendingen vroegen in totaal voor ruim € 570.000,- budget aan, terwijl er totaal € 101.500,- beschikbaar was. Dit laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. De jury is onder de indruk van de enorme inzet en het enthousiasme waarmee vrijwilligers in hun eigen tijd een bijdrage leveren aan groen en natuur in onze provincie.

Toegekende initiatieven

Yoram en Sarai van de Pluktuin van Geesje.

“Ontzettend mooi dat we samen met de vrijwilligers dankzij het Betrekken bij Groen Fonds een kruidentuin kunnen realiseren op Pluktuin van Geesje.” Yoram en Sarai zijn dolblij met het hen toegekende bedrag. Ook Simone Groeneveld van Stichting Fortpop Beverwijk is enthousiast: “Door de mooie donatie van het Betrekken bij Groen Fonds zal het plan voor het groene fort binnenkort kunnen starten! De vrijwilligers van Stichting Fortpop Beverwijk kunnen binnenkort het dak op!”

Fortpop Beverwijk in de provincie Noord-Holland

Bewonersgroepen kunnen aan de slag met het vergroenen van hun straat, zoals bij de Kamper- en Linschoterstraat in Haarlem, of buurtbewoners leggen samen ‘parkeertuintjes’ aan, kleine bloemrijke perkjes, aan de rand van de parkeerplaatsen in de wijk. Ook ijsvogels, wilde eenden, zwaluwen, vlinders, vleermuizen en dassen profiteren van de bijdragen uit het fonds. Zo ontvingen vrijwilligersgroepen gelden voor monitoring van soorten en voor bijvoorbeeld nestkasten, plantmateriaal of gereedschappen om hun werk in de terreinen te kunnen blijven doen. Nieuwe groepen worden opgezet met een startbedrag. Grasvelden en braakliggende terreinen worden omgetoverd tot groene oases voor vlinders en bijen en nog zoveel meer wordt door deze toekenningen mogelijk gemaakt. 7 scholen krijgen een gedeeltelijke toekenning om samen met de leerlingen, ouders en vrijwilligers op te starten.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Geweldig om te zien hoe groot de animo is van onze inwoners om samen voor meer groen te zorgen in de buurt.  Hun werk draagt bij aan een betere biodiversiteit in Noord-Holland. Mijn felicitaties aan iedereen die nu verder kan met deze belangrijke projecten.”

De jury zal in het najaar in elk geval bij de Wereldtuin in Westbeemster op werkbezoek gaan om de resultaten te bekijken van de werkzaamheden die door de vrijwilligers zijn opgezet door het Betrekken bij Groen Fonds.

Stimulans voor vrijwilligerswerk

De provincie Noord-Holland stimuleert groen vrijwilligerswerk graag en betrekt burgers actief bij groen om onze soortenrijkdom (biodiversiteit) te vergroten en plant- en diersoorten beschermen. Daarom stelt de provincie jaarlijks € 708.000,- beschikbaar voor het totaalprogramma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terrein Beherende Organisaties, waarvan dit jaar ruim een ton is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen. Dit Fonds geeft bestaande en nieuwe initiatieven en ideeën voor groen vrijwilligerswerk een extra kans.

De jury bestond uit een brede vertegenwoordiging van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen programma.


Lees het originele artikel