Innovatieve techniek

De innovatieve inspectietechniek ‘intelligent Pig” is uitgerust met veel sensoren die in de leiding wordt gebracht en doormiddel van pompdruk in beweging komt. Waarmee nu vrijwel alle kenmerken van de leiding in beeld worden gebracht. Zoals de wanddikte, hoekverdraaiingen, lekkages en ligging. Deze Pig heeft een doorsnede van bijna 1 meter en is 2 en een halve meter lang. Ook is het niet nodig voor deze innovatieve methode de leiding droog te zetten, wat in het verleden nog wel moest. Door deze techniek is het waterschap nog beter in staat om de technische- en economische levensduur van de leiding in te schatten.

Geen onnodige vervanging

Het waterschap heeft in 2013 een inspectieplan opgesteld om in de opvolgende jaren het afvalwaterleidingen van het waterschap te inspecteren. Risicovolle leidingen worden als eerste aangepakt. Met de inspectiegegevens worden goede afwegingen gemaakt betreft renovatie of vervanging voor de toekomst. Onnodig of te vroeg vervangen wordt hiermee voorkomen. Het is belangrijk om blijvend te inspecteren om de veroudering van de leidingen te kunnen volgen en vast te leggen.

Half juni worden de eerste resultaten verwacht.


Lees het originele artikel