Lees het originele artikel

Amsterdam wil schone lucht voor alle Amsterdammers. Daarom hebben we afgesproken dat het verkeer in 2030 uitstootvrij is. Om ervoor te zorgen dat al het toekomstige duurzame verkeer zorgeloos, veilig en betaalbaar kan opladen, zijn naar verwachting 82.000 oplaadpunten in de stad nodig. Dat is ruim 10 keer zo veel als nu. In het Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030 hebben we in beeld gebracht hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Vorig jaar heeft Amsterdam het Actieplan Schone Lucht gelanceerd. Daarin stellen we dat het verkeer in 2030 uitstootvrij moet zijn. Met het Strategisch plan Laadinfrastructuur zetten we een volgende stap. Want alleen met voldoende oplaadmogelijkheden voor alle elektrische vervoermiddelen die hier straks rondrijden, kunnen we onze ambities op gebied van schone lucht waarmaken.

Slimme aanpak

Met zo’n 3.700 publieke en 4.100 private oplaadpunten is Amsterdam een van de koplopers in Europa. Toch is het nodig om het laadnetwerk snel uit te breiden. Want het aantal elektrische voertuigen stijgt snel. Er moeten dus in korte tijd veel laadpalen bij. Het plan beschrijft op hoofdlijnen hoe we dat gaan doen. Bij het opstellen van het plan is onder meer gekeken naar de laadbehoefte en het laadgedrag van mensen: wat is waar nodig, en hoeveel? Het plan dat er nu ligt is gemaakt voor alle soorten voertuigen.

Een mix van oplaadmogelijkheden

Het plan beschrijft een mogelijke mix van oplaadmogelijkheden. De inzet is om zoveel mogelijk op privéterrein te laden. In 2030 wil Amsterdam 50.000 oplaadpunten hebben op eigen terrein, werk en privé. Op semi-publieke plekken, zoals parkeergarages, winkelcentra en sportterreinen komen 13.000 oplaadpunten. Het aantal openbare laadpunten stijgt naar ongeveer 18.000. Ook plaatsen we 800 snellaadpunten op slimme locaties en wil Amsterdam het netwerk van waterstofstations dekkend maken.

Samenwerken met bedrijven en bewoners

Kortom, een enorme klus, die Amsterdam niet alleen kan klaren. Daarom werken we samen met de sectoren die de stap naar uitstootvrij vervoer straks moeten maken. We hebben bij meer dan 50 organisaties en bedrijven informatie opgehaald voor onze plannen. Daarnaast hebben we deze partijen gevraagd onze plannen te beoordelen.

Volgend jaar bekijken we per wijk, samen met de bewoners, waar oplaadpunten het beste geplaatst kunnen worden.


Lees het originele artikel