Lees het originele artikel

De Maastunnelcorridor is een van de drukste autoroutes in de stad. De Europese normen voor uitstoot van stikstofoxiden worden hier overschreden. Om daar wat aan te doen wordt sinds 2 juni geëxperimenteerd met één rijstrook minder.

Tot hoe lang duurt het experiment?

Het experiment duurt voorlopig tot september 2020. Maar van half juli tot half augustus wordt het aan de Pleinweg tijdelijk onderbroken, vanwege eerder geplande werkzaamheden (er komen onder andere smallere rijstroken en meer oversteekplaatsen).

Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA)

Dit experiment vloeit voort uit de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA). Deze stelt dat het aantal fietsers en voetgangers al jaren groter is dan het aantal automobilisten in de binnenstad. Daarom moet de beschikbare ruimte worden herverdeeld, zodat fietsers en voetgangers meer plek krijgen. En minder autoverkeer betekent schonere en gezondere lucht voor iedereen.

Aanpak 2020

In 2020 worden vier verkeerssituaties tijdelijk aangepast en getest:

  1. Schone lucht rondom de Maastunnelcorridor.
  2. Betere verblijfskwaliteit en veiligheid in het Oude Westen, door aanpassingen Kruisplein en Eendrachtsplein.
  3. Meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de Erasmuscorridor.
  4. Autoluwe Veilige Schoolomgeving.

Lees het originele artikel