Vanaf 2025 zijn er gebieden in de stad waarin je alleen kunt rijden met een nieuw voertuig of vaartuig zónder uitlaatgassen. Dat zijn taxi’s, bestel- en vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en boten. Het geldt níet voor personenauto’s. Zo wordt de lucht schoner en maken we de stad gezonder en stiller. Bewoners en ondernemers krijgen hulp en steun.

Stap voor stap willen we naar schoner verkeer in de stad. Dan wordt de lucht schoner, en de Amsterdammers gezonder. Ook stoten we zo minder CO₂ uit. Daarom komen er vanaf 2025 gebieden waarin alleen nieuwe voertuigen en vaartuigen rijden zonder uitlaatgassen. Zij rijden op elektriciteit of waterstof. Hybride voertuigen vallen er niet onder. Voor bestaande voertuigen is er een overgangsregeling.

Brom- en snorfietsen en bestelauto’s

Een voorbeeld. De hele bebouwde kom kan je straks alleen in met een nieuwe brom- of snorfiets die rijdt op elektriciteit. Een ander voorbeeld: binnen de Ring A10 mogen straks alleen nieuwe bestelauto’s rijden die geen uitlaatgassen hebben.

Veel ongemak, maar we gaan helpen

Natuurlijk, we vragen veel van bewoners en ondernemers. Het kan geld kosten, ongemak opleveren, of allebei. Daarom gaan we Amsterdammers en ondernemers helpen.

Bestaande voertuigen: overgangsregelingen

Er komen overgangsregelingen voor oude, bestaande voer- en vaartuigen. Ook komen er veel elektrische laadpunten en waterstoftankvoorzieningen bij in de stad. Daarnaast geven we ontheffingen, sloopsubsidies, en helpen we Amsterdammers met een laag inkomen.

Amsterdammers met een voer- of vaartuig op benzine of diesel dat onder de nieuwe regels valt, krijgen binnenkort een brief.

We doen al veel

We zijn lang bezig om de lucht schoner en het verkeer duurzaam te maken. In 2007 kwam de eerste milieuzone en in 2009 gingen we laadpunten aanleggen.

Inmiddels heeft Amsterdam een milieuzone voor personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, autobussen, taxi’s en brom- en snorfietsen. Maar de kwaliteit van de lucht in de stad kan nog veel beter.

Schone lucht en bijdrage aan klimaat

Zeker langs drukkere wegen is de kwaliteit van de lucht niet goed. De lucht is schadelijk voor de gezondheid van bewoners. De luchtkwaliteit moet vanaf 2030 voldoen aan scherpe advieswaardes van de WHO, dus dat willen we regelen. Ook werken we mee aan de beheersing van de wereldwijde klimaatproblematiek, door minder CO₂ uit te stoten.

Gezondheid in het geding

De luchtvervuiling zorgt dat een Amsterdammer ruim 4 sigaretten per dag meerookt. De Amsterdammer leeft gemiddeld 11 maanden korter (GGD). Het gezondheidsrisico is het grootst voor kinderen, ouderen en mensen die al ziek zijn.

Wat doen we vanaf 2025?

Vanaf 2025 gaan we stap voor stap over naar gebieden voor verkeer zonder uitlaatgassen. Dat betekent:

 1. Dieselpersonenauto’s met emissieklasse tot en met 4 mogen de milieuzone binnen de Ringweg A10 niet meer in.
 2. Het gebied binnen de Ringweg A10 is alleen voor uitstootvrij vrachtverkeer met overgangsregelingen voor emissieklasse 5 en 6-voertuigen.
 3. De hele bebouwde kom is alleen voor elektrische brom- en snorfietsen, met overgangsregelingen voor oude voertuigen.
 4. Het centrum is een uitstootvrij gebied voor pleziervaart, met een overgangsregeling tot 2030.
 5. Een uitstootvrij gebied binnenwater voor passagiersvaart en transport over water.
 6. Het gebied binnen de Ringweg A10 is voor uitstootvrije taxi’s, met een overgangsregeling voor emissieklasse 5 en 6-voertuigen.
 7. De bussen van het openbaar vervoer rijden vanaf 2025 uitlaatgasvrij.

We komen nog met voorstellen voor schonere touringcars, mobiele werktuigen en minder luchtvervuiling door het stoken van hout.

De maatregelen zijn zoveel mogelijk samen met de branches ontwikkeld.

En hoe verder?

2028

 • Alleen uitstootvrije bestelauto’s binnen Ringweg A10
 • Alleen uitstootvrije taxi’s binnen Ringweg A10
 • Brom- en snorfietsen van vóór 1 januari 2018 niet in de bebouwde kom

Voor oude voertuigen gelden overgangsregels.

2030

 • Alleen uitstootvrije vrachtauto’s binnen Ringweg A10
 • Alleen uitstootvrije brom- en snorfietsen in de bebouwde kom

Voor oude voertuigen gelden overgangsregels.

Ambitie in 2030: uitsluitend uitstootvrije voer- en vaartuigen in Amsterdam, waaronder ook personenauto’s. Daar hebben we nu geen uitzicht op, omdat er nog geen landelijke regels zijn. We houden rekening met overgangsregelingen en een latere ingangsdatum. De plannen komen over ongeveer 2 jaar.

Voorlopig mag je met je benzine- en niet al te oude dieselpersonenauto dus gewoon de stad in.

Wat vinden Amsterdammers ?

Uit een actueel onderzoek blijkt dat 41 procent van de Amsterdammers positief is over de overgang naar vervoer zonder uitlaatgassen in de stad. 33 procent staat er neutraal tegenover.


Lees het originele artikel