Lees het originele artikel

Gedeputeerde Staten onderschreven medio november al om samen met partners aan de Gebiedsagenda te werken de komende jaren. De Gebiedsagenda is gericht op de grote wateren van de Zuidwestelijke Delta en heeft tot doel om te komen tot een ecologisch veerkrachtige, veilige en economisch vitale delta. De agenda bestaat uit:

  • Gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor 2050
  • Oriënterende uitvoeringsagenda 2030
  • Kennis- en Innovatieprogramma

Bekijk of download: de Gebiedsagenda

Antwoord op klimaatverandering is nodig

In het voorwoord benadrukken gedeputeerde voor Water en Bodem Peter Smit als voorzitter van het Gebiedsoverleg, de minister van IenW Cora van Nieuwenhuizen en de vicevoorzitter van de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta Rian de Feijter de urgentie om samen te werken aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta: ‘Het besef groeit dat we elkaar hard nodig hebben voor een passend antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid, de ecologie, het landschap en de regionale economie.’


Lees het originele artikel