Lees het originele artikel

Voor de korte termijn ligt er een voorstel om de weg door de kom aan te pakken. Dit plan is samen met de gemeente vormgegeven. De provincie gaat als wegbeheerder het wegdek vervangen, maakt twee extra oversteken voor voetgangers en treft snelheidsremmende maatregelen. Er komt een slinger in de weg bij het Raadshuisplein en er komen vier drempels, onder andere aan het begin en einde van het gebied. Daarnaast worden 35 grotendeels nieuwe bomen geplant en komt er nieuwe verlichting. Eind 2021, begin 2022 starten de werkzaamheden. Het groot onderhoud en de verbetermaatregelen moeten de verkeersveiligheid verbeteren, maar ook de leefbaarheid vergroten en de openbare ruimte aantrekkelijker maken. 

Breed onderzoek voor een goede toekomst

Ook op de lange termijn is er voor Chaam ruimte voor verbetering. Het streven is om fijn te kunnen blijven wonen en leven in Chaam. We hebben samen met de gemeente besloten onderzoek te doen naar de toekomstige ontwikkelingen van Chaam. Wat is goed? Wat zou moeten verbeteren?

Onderlinge samenhang

Zijn er ook problemen te noemen in het dorp op het gebied van wonen, werken en recreëren? En zo ja, welke? Welke oplossingen zijn er te noemen? Wat zijn hiervan de effecten en de consequenties? Een blik op het omliggende landschap, de ligging van bedrijventerreinen, recreatievoorzieningen, woningbouw, verkeer, veiligheid, landbouw en natuur horen hierbij. Al die onderwerpen hebben met elkaar te maken. Daarom het is het belangrijk ze ook in onderlinge samenhang te onderzoeken.

Vragen en meedenken

Inwoners van Chaam kunnen via een ansichtkaart aangeven wat ze van die leefbaarheid vinden. Wat is er fijn is en welke knelpunten dienen er in hun ogen aangepakt te worden? Zij kunnen vervolgens op verschillende manieren meedenken over toekomstscenario’s voor het dorp en over belangrijke keuzen die daarbij gemaakt moeten worden. In het voorjaar van 2021 ontstaat er zo een concreet beeld van de ontwikkeling van Chaam gedurende de komende jaren.

Meer informatie vindt u op https://www.alphen-chaam.nl/leefbaarheidsstudiechaam.html


Lees het originele artikel