Deze tekorten zijn onder andere ontstaan doordat de afgelopen jaren meer jongeren een beroep doen op jeugdzorg. Daarnaast is de noodzakelijke zorg intensiever en daardoor ook duurder.

Wethouder Bert Jongen (Jeugdzorg) is blij met het bedrag van 8,8 miljoen, maar geeft meteen aan dat dit niet beketent dat Maastricht achterover kan gaan leunen. “We hebben in deze stad samen een opgave om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor jongeren die dit nodig hebben. Daar hebben we zelf een taak in, maar het is ook belangrijk dat er vanuit het Rijk structureel middelen beschikbaar worden gesteld. Samen met het college blijf ik actief lobbyen in Den Haag in samenwerking met de VNG om continu aandacht te vragen voor dit onderwerp.” 

Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden.


Lees het originele artikel