Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. Dat betekent dat we waardevolle materialen en grondstoffen hergebruiken en geen afval produceren. Wat we nú kunnen doen om dat straks te bereiken staat in de uitvoeringsagenda Circulair.

In de agenda staan meer dan 70 activiteiten die de gemeente de komende 4 jaar samen met de stad gaat uitwerken en uitvoeren. Amsterdam heeft hier ruim 17 miljoen euro voor uitgetrokken.

Kleinere voetafdruk

De 17 miljoen euro is bedoeld om Amsterdamse ondernemers, bewoners en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen in de overgang naar een circulaire economie. Het belangrijkste doel van de uitvoeringsagenda is om zo snel mogelijk de voetafdruk van de gemeente te verkleinen, zodat Amsterdam in 2050 volledig circulair is. Het college stuurt de uitvoeringsagenda Circulair vandaag naar de gemeenteraad.

3,6 keer de aarde

Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid):”Als iedereen ter wereld zoveel grondstoffen verbruikte als de gemiddelde Nederlander, dan zouden we 3,6 keer de aarde nodig hebben. Amsterdam leeft op te grote voet als het om grondstoffen en belasting van de planeet gaat. Daarom gaan we de inwoners en ondernemers helpen bij de overgang naar een circulaire economie. Circulair is een nieuwe manier van werken en leven die een klimaatneutrale, rechtvaardige economie oplevert.”

Voorbeelden

In het plan staan meer dan 70 verschillende activiteiten die een grote invloed hebben op het milieu.

Een greep uit de activiteiten:

  • Honderd ondernemers ontvangen advies op maat om stappen te zetten naar meer circulair ondernemerschap.
  • Ondernemers krijgen ruimte om circulaire initiatieven te ontplooien. Bijvoorbeeld doordat de gemeente panden beschikbaar stelt, of door bedrijven te helpen om aan milieuvoorwaarden te voldoen die aan nieuwe productieprocessen worden gesteld.
  • Amsterdam wil de huidige stadspaskorting (korting bij reparatie van kleding) uitbreiden met korting bij reparatie van apparaten en schoenen.
  • De gemeente bouwt 30 nieuwe schoolgebouwen circulair.
  • We gebruiken het evenement Amsterdam 750 om de meest uiteenlopende circulaire oplossingen onder de aandacht te brengen.
  • Amsterdam sluit elk jaar verschillende circulaire inkoopcontracten. In 2030 worden alle opdrachten die Amsterdam geeft circulair uitgevoerd.

Wilt u het hele plan lezen? Kijk dan op Volg het beleid: circulaire economie.


Lees het originele artikel