De afgelopen jaren heeft de provincie via de Erfgoedfabriek fors geïnvesteerd in de herbestemming van grootschalige erfgoedprojecten. Het jongerenprogramma GRUTS was hier nadrukkelijk mee verbonden. Vorig jaar is de provincie gestopt met de ondersteuning van herbestemming van erfgoedprojecten via de Erfgoedfabriek. Dit is daarom het moment om ook onze activiteiten van het programma GRUTS af te ronden. Komend jaar worden de lopende projecten afgerond of aan de markt teruggegeven.

In 2014 is vanuit de provincie Noord-Brabant het idee ontstaan om jongeren te betrekken bij de herbestemming van Erfgoed. We deden dit door de creatieve talenten van de jongeren flink de ruimte te geven via GRUTS, van beginfase tot en met eindresultaat.

De afgelopen 6 jaar hebben we samen met meer dan 1000 jongeren vele mooie en nuttige projecten mogen ontwikkelen. Fort Sabina en de Leerfabriek Oisterwijk zijn hier bekende voorbeelden van. Niet alleen team GRUTS is hier bijzonder trots op, maar ook de studenten zelf zijn enthousiast.

Hoe gaat GRUTS dan afbouwen?

We zullen de nog lopende projecten in 2021 volgens onze beproefde werkwijze afsluiten. In dat jaar zal het daarom voor een beperkt aantal studenten nog mogelijk zijn aan deze projecten deel te nemen. Eind 2021 valt dan definitief het doek voor GRUTS.

Maar we vertrekken niet met de stille trom. We willen onze successen nog 1x vieren met een groots eindevent, met en voor alle mensen die de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij GRUTS.

Wat hebben we bereikt?

Wil je weten wat GRUTS de afgelopen jaren heeft bereikt? Kijk dan op onze website www.gruts.nl. Daarop staan ook alle voorgaande projecten die jongeren hebben uitgevoerd.


Lees het originele artikel