Lees het originele artikel

In het stadhuis van gemeente Terneuzen zijn vandaag handtekeningen gezet onder de uitgewerkte plannen voor de nieuwste Regio Deal voor Zeeland: Regio Deal North Sea Port District (hierna NSPD). Afgelopen periode hebben de partners van het NSPD hard gewerkt aan de uitwerking van de Regio Deal en een investeringsprogramma waarin beschreven staat hoe we gezamenlijk de brede welvaart in de regio gaan verbeteren. Het doel is om de leefkwaliteit en het vestigingsklimaat te verbeteren. Met deze officiële ondertekening kan gestart worden met de uitvoering van de deal.

‘Op de grens van kracht en kwetsbaarheid’

De Regio Deal richt zich op het North Sea Port District. Een internationaal havengebied en een belangrijke motor voor Zeeland. Het NSPD strekt zich uit van Vlissingen en Borsele in het noorden, via Terneuzen en Zelzate naar Evergem en Gent in het zuiden.

De partners hebben als ambitie om het district te ontwikkelen naar een plaats waar klimaatneutraliteit en leefbaarheid elkaar versterken. Dit gebeurt aan de hand van twee speerpunten: (1) leefbaarheid en (2) vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Door de leefkwaliteit te verhogen en het vestigingsklimaat te verbeteren wordt een positief ontwikkelingsperspectief gecreëerd voor inwoners en bedrijven van het district. Het uiteindelijke doel is om meer inwoners en ondernemers te behouden en aan te trekken voor de regio.

Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): ‘Dit internationale havengebied is de economische motor van Zeeland. Er liggen hier enorme kansen voor de werkgelegenheid. Maar we zien ook dat er op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzame energie nog veel moet gebeuren. Met deze Regio Deal zetten we daarom in op een aantrekkelijke en gezonde omgeving voor inwoners en bedrijven. Mooi om zo aan een sterke regio te werken.’

Aan dit doel wordt gewerkt in drie sleutelopgaven:

 • Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

In deze sleutelopgave wordt geïnvesteerd in aantrekkelijke en gezonde binnensteden en kernen, groene bufferzones tussen haven en woongebieden. Ook wordt geïnvesteerd in de positieve gezondheid van de inwoners.

 • Aantrekken van talent

De sleutelopgave ‘aantrekken van talent’ investeert in het versterken van de innovatie-, onderwijs- en kennisinfrastructuur en de vernieuwing van het cultureel landschap en -klimaat.

 • Het vergroten van de bereikbaarheid van voorzieningen

De sleutelopgave ‘vergroten van de bereikbaarheid van voorzieningen’ investeert met name in de vernieuwing van het collectief vervoer, door ontwikkeling van een netwerk van hubs in het gebied, grensoverschrijdend vervoer tussen Gent en Terneuzen, het aanbod van deelmobiliteit en een proeftuin voor de Ov-studentenkaart.

Partners uit het NSPD

Het convenant is ondertekend door:

 • Hugo de Jonge, (demissionair) minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties
 • Gunay Uslu, (demissionair) staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Micky Adriaansens, (demissionair) minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Maarten van Ooijen, (demissionair) staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mark Harbers, (demissionair) minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Vivianne Heijnen, (demissionair) staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland
 • Bas van den Tillaar, voorzitter BGTS NSPD
 • Geoffrey Sips, wethouder gemeente Vlissingen
 • Erik van Merrienboer, burgemeester gemeente Terneuzen
 • Kees Weststrate, wethouder gemeente Borsele
 • Barbara Oomen, voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences
 • Hendrik-Jan van Arenthals, voorzitter College van Bestuur Scalda
 • Dick ten Voorde, algemeen directeur Impuls Zeeland (tekent ook namens Dockwize)
 • Pieter Raes, general manager Kic-MPi
 • Jeroen Meijering, directeur Schelde Safety Network

Een drietal partijen hebben een letter of support ondertekend. Hiermee spreken zij uit de deal te ondersteunen en waar mogelijk mee te helpen aan de uitvoering ervan. Vanwege het missen van een rechtspositie kunnen zij geen convenant ondertekenen. Het gaat om:

 1. Marinus Schroevers, Economic Board Zeeland
 2. Robert Vroegindeweij, Cultural Board Zeeland
 3. Edwin Leutscher, Zeeuwse Zorg Coalitie

Lees het originele artikel