Lees het originele artikel

Vandaag, vrijdag 14 juni, heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht van Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland, tot staatsraad in de Afdeling advisering bij de Raad van State. Polman (61) begint op 15 september in zijn nieuwe functie. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Polmans voordracht tot benoeming gedaan in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur, en is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De Raad heeft twee gescheiden Afdelingen: de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling advisering, waar Polman als een van de ongeveer vijftien staatsraden aan de slag gaat, adviseert de regering onder meer over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur, de Miljoenennota en goedkeuringswetten voor internationale verdragen.

Han Polman, die ruim elf jaar commissaris van de Koning in Zeeland is geweest, laat de Provinciale organisatie naar eigen zeggen over drie maanden met pijn in het hart achter. “Ik ben mij echt Zeeuw onder de Zeeuwen gaan voelen en geniet nog steeds elke dag van mijn werk. Of het nou gaat om mijn voorzitterschap van Provinciale of

, het contact met de burgemeesters en hun gemeenten of om bijvoorbeeld de huisvesting van vluchtelingen: het was en is nuttig, waardevol en dankbaar werk. Als commissaris ben je ook regelmatig in Vlaanderen, Brussel en – vooral – Den Haag. Ook dat heb ik altijd met plezier gedaan. Samen met al die trotse Zeeuwen die het beste willen doen met en voor Zeeland. Niet voor niets blijven mijn vrouw en ik hier wonen, ondanks het feit dat ik voor het werk vaak in Den Haag zal zijn.”

Polman ziet na 11,5 jaar uit naar een nieuwe stap. “Op mijn leeftijd is het mooi nog een keer aan iets nieuws te beginnen, het nog eens over een andere boeg te gooien. Hoewel je je als burgemeester en commissaris natuurlijk ook met het beleid mag bemoeien, ga ik mij nu echt weer zélf buigen over inhoudelijk interessante zaken. In Nederland is het bij wet geregeld dat de Raad van State wetsvoorstellen voordat ze naar de Tweede Kamer gaan, toetst. Onderdeel uit te kunnen maken van dat proces, spreekt mij als bestuurskundige natuurlijk zeer aan. Daarnaast hield ik mij als voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (nevenfunctie, red) al jaren bezig met de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland. Die kennis en de opgedane ervaring in verschillende rollen in het openbaar bestuur zullen mij goed van pas komen in mijn nieuwe functie.”

Op 15 september begint Han Polman in zijn nieuwe functie. De procedure die moet leiden tot de aanstelling van een nieuwe commissaris van de Koning in Zeeland wordt gecoördineerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met betrokkenheid van  Daarover volgt binnenkort meer informatie.


Lees het originele artikel