Lees het originele artikel

Man fietst in regen op fiets

De nieuwe berekeningen van het KNMI laten zien dat het weer in Nederland heftiger wordt. Wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen gaan vaker gebeuren. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt al verschillende maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat te verminderen. Bijvoorbeeld door een grotere voorraad water op te bouwen en dijken hoger en sterker te maken. Ook maken wij watergangen breder zodat het water meer ruimte krijgt en vergroten wij gemalen zodat we meer en sneller water kunnen wegpompen naar zee.

Extra maatregelen

We leven in dit deel van Nederland onder zeeniveau. Welke extra maatregelen moet het waterschap nemen en welke wij als samenleving? Dat gaan wij onderzoeken. De risico’s en gevolgen van het veranderende klimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een antwoord op de klimaatscenario’s van het KNMI hebben de waterschappen niet alleen. Daarvoor is samenwerking van groot belang. Samen met overheden, bedrijven en inwoners moeten we antwoorden vinden op de scenario’s in het rapport van het KNMI.

Keuzes durven maken

Sander Mager, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “De vooruitzichten van het KNMI vragen een ‘en-en-en oplossing’. De kosten van het werk dat het waterschap uitvoert worden niet alleen hoger. Er zit ook een maximum aan de technische oplossingen die wij kunnen bieden om onze voeten droog en ons leefklimaat prettig te houden. Hoe hoog kunnen we de dijken maken? Daarom is ook het vertragen van het veranderende klimaat belangrijk. Dat begint bij onszelf. Als inwoner is het belangrijk om ons gedrag te veranderen. Dat is de basis. We moeten keuzes durven maken over wat wel of niet (meer) kan.”

Meer informatie:


Lees het originele artikel