Lees het originele artikel

Amsterdam gaat samenwerken met netbeheerder Liander om Amsterdammers die geen energiecontract meer hebben omdat ze de rekening niet meer konden betalen, te kunnen helpen. De komende periode gaat de netbeheerder de adressen van huishoudens, die op de lijst staan om afgesloten te worden, met de gemeente delen. De schuldhulpverleners van de gemeente kunnen deze mensen vervolgens hulp aanbieden. Zo proberen we te voorkomen dat deze groep verder in schulden verstrikt raakt en afgesloten wordt van energie.

Door de gegevensuitwisseling met Liander kan de gemeente ingrijpen, net als gemeenten dat doen bij een dreigende huisuitzetting. In Amsterdam is het aantal huisuitzettingen met deze aanpak sterk verminderd.

Afsluiting voorkomen

De minister van Klimaat en Energie heeft in oktober besloten dat energieleveranciers zich maximaal moeten inspannen om afsluitingen te voorkomen. Maar als iemand een betalingsachterstand oploopt mag de leverancier uiteindelijk nog steeds een streep door het contract halen. Energieleveranciers kunnen namelijk niet naar de bredere financiële problemen van hun klanten kijken en hulp bieden. Dat kan de gemeente wel. De uitwisseling van gegevens door Liander maakt het mogelijk om in deze kritieke fase alsnog in te grijpen. Het gaat om een proef van 3 maanden.

Alleen zo kunnen wij helpen

De komende 3 maanden deelt Liander de adressen van huishoudens die eerder niet ingingen op de hulp die medewerkers van Vroeg Eropaf van buurtteams hebben aangeboden. Een dreigende afsluiting kan een moment zijn waarop mensen toch hulp accepteren. Zonder deze proef kunnen wij in deze fase geen gerichte hulp bieden. Amsterdam telt op dit moment ongeveer 700 huishoudens zonder energiecontract. Daar komen wekelijks ongeveer 20 huishoudens  bij. Als bewoners geen actie ondernemen is de netbeheerder uiteindelijk verplicht om gas en licht af te sluiten.

Hoe het werkt

Zodra er sprake is van contractontbinding door de energieleverancier, stuurt Liander een brief waarin staat dat een buurtteam-medewerker van de gemeente persoonlijk contact op gaat nemen. Als de bewoners geen bezwaar maken maakt een buurtteammedewerker een afspraak  om samen met hen te kijken hoe ze zo snel mogelijk een nieuw energiecontract kunnen afsluiten. Alleen op deze manier kan een afsluiting van energie worden voorkomen. Een buurtteam-medewerker kan ook ingrijpen om te voorkomen dat overige schulden zich verder opstapelen.

Eerste

Amsterdam en Liander zijn de eerste gemeente en netbeheerder die afspraken maken om gegevens uit te wisselen om schulden aan te pakken. Na 3 maanden evalueren we de proef. Bij positieve resultaten zal de gemeente bij het Rijk aandringen op wetgeving die deze gegevensuitwisseling ook op landelijk niveau mogelijk maakt.


Lees het originele artikel