Lees het originele artikel

Voor veel mensen is het een herkenbaar beeld: auto’s die met opzet te hard rijden, (opzettelijk) geluidsoverlast veroorzaken of rondhangende personen rondom auto’s op parkeerterreinen. Dit kan tot overlast en ergernis leiden. Naast overlast zorgt het ook voor gevaarlijke situaties op de weg.

Maatregelen

Met maatregelen hoopt de gemeente dat de verkeersdeelnemer op korte en lange termijn meer veiligheid bieden. Zo kunnen parkeerterreinen, straten of kades waar overlast is, worden afgesloten, komen er (tijdelijke) drempels in straten waar te hard gereden wordt. Ook komen er meer flitspalen en wordt de prioriteit verhoogd voor verkeershandhaving bij lokale basisteams van de politie. Zij voeren extra controles uit. Er komen geluidsmetingen voor voertuigen. Dit zorgt ervoor dat er gerichter gehandhaafd kan worden op voertuiglawaai. En als laatste gaan gedragexperts in gesprek met (jonge) overlastgangers die overlast veroorzaken in het verkeer.

Extra inzet op verkeersasociaal gedrag

‘De afgelopen jaren hebben we al stevig ingezet op de aanpak van verkeersasociaal gedrag. Dat zetten we door met maatregelen als inbeslagname, gebiedsverboden, geluidsmeters, fysieke ingrepen in de verkeersinrichting en andere dergelijke maatregelen’, zegt Vincent Karremans, wethouder Mobiliteit.

Melden

De gemeente hoopt dat ook de Rotterdammer overlast meldt. Zo kan de gemeente gericht blijven werken aan de aanpak van de problematiek en onderscheiden of uw melding betrekking heeft op de verkeersveiligheid, de openbare orde of beide. Melden kan via de webpagina Verkeersveiligheid en overlast.


Lees het originele artikel