Lees het originele artikel

De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde 27 woningen waarbij in vrijwel alle woningen uiteenlopende misstanden zijn geconstateerd. In 10 van de gecontroleerde woningen was sprake van illegale kamerverhuur of illegale woningsplitsing. Ook bleek van diverse personen de inschrijving op het adres niet in orde. Door onjuiste adresinschrijvingen kunnen misstanden bestaan met bijvoorbeeld uitkeringen en toeslagen. Van 34 personen wordt het adres in onderzoek gesteld.

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd. Van de HTM kregen 41 reizigers een boete van € 55. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien. Één reiziger bleek een steekwapen bij zich te dragen in het openbaar vervoer dat door de politie in beslag is genomen.

Verkeerscontrole
Verkeerscontrole

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid

De politie controleerde samen met belastingzaken van de gemeente, brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen uit de wijk. Belastingzaken van de gemeente heeft € 29.500 geïnd aan openstaande belastingschulden en heeft 8 voertuigen voorzien van een wielklem. De politie heeft 25 automobilisten een boete gegeven voor het overtreden van diverse verkeersregels waaronder te hard rijden. Bij de verkeerscontrole zijn eveneens twee messen in beslag genomen. Twee personen zijn aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. Ook zijn er 3 personen aangehouden vanwege het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Het parkeerteam heeft 38 bekeuringen gegeven voor fout parkeren, wat een grote ergernis is in de wijk. De brandweer heeft op verschillende plekken in het gebied flyers over brandpreventie verspreid.

Controle regelgeving bij supermarkten en coffeeshops

De verkoop van onder andere alcohol en cannabis gaat gepaard met strenge regelgeving. De politie, het handhavingsteam en het drank- en horecateam controleerden bij diverse ondernemingen in het gebied de naleving hiervan en trokken meldingen na van overlast in de directe omgeving van deze zaken. Bij de coffeeshops werden geen overtredingen geconstateerd. Bij twee supermarkten werd de regelgeving onvoldoende nageleefd en is er een bestuurlijke rapportage opgemaakt.

Politie en handhaving bij controle
Politie en handhaving bij controle

Controle opkoopregister

Voor het opkopen van goederen moeten opkopers verplicht registreren welke goederen zijn ingekocht (zoals bijvoorbeeld telefoons of sieraden). Het doel hiervan is om heling van goederen tegen te gaan. Politie en handhaving controleerden van twee opkopers of de registratie hiervan in orde was. Eén opkoper krijgt een officiële waarschuwing van de gemeente omdat de registratie niet op orde was.

Werk mee en meld

De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners in het Oude Centrum en Zeeheldenkwartier. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Alle diensten zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren.


Lees het originele artikel