Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Bevolkingsmonitor Rotterdam, uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de gemeente. Rotterdam telde op 1 oktober van dit jaar 649.975 inwoners. Dat zijn er 600 minder dan op 1 januari. Dit terwijl het aantal Rotterdammers sinds 2013 jaarlijks fors steeg.

Buitenlandse migratie

Een van de oorzaken is dat er minder buitenlandse migranten naar Rotterdam komen. Waar in de eerste drie kwartalen van 2019 per saldo 6.129 migranten naar de Maasstad verhuisden, waren dat er in 2020 nog 3.192. ‘Dit heeft te maken met de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen in veel landen’, legt onderzoeker Marco Hoppesteyn uit. ‘In voorgaande jaren kwam bijna 40 procent van de migranten vanuit de EU naar Rotterdam, vooral vanwege werk. Dat aandeel geldt nog steeds, maar je ziet dat het aantal EU-migranten nu lager is door corona. Ook het aantal kennismigranten uit bijvoorbeeld China, Brazilië en India steeg de afgelopen jaren, maar is dit jaar fors gedaald.’

Sterftecijfer

Wat verder opvalt is dat het aantal sterfgevallen in 2020 (4.567) hoger ligt dan het gemiddelde van de eerste drie kwartalen in 2019 (3.949). De hogere sterfte vond vooral plaats bij personen van 75 jaar of ouder. ‘Het sterftecijfer kan ieder jaar met een paar honderd verschillen, maar ruim 500 meer sterfgevallen is wel opvallend’, legt Hoppesteyn uit. Een verband met corona is snel gelegd. ‘Maar hier moet wel bij worden vermeld dat bij deze cijfers geen informatie bekend is over de doodsoorzaak.’

Groei

Vóór de coronacrisis verwachtte OBI dat in Rotterdam in 2020 en 2021 nog met 4.000 bewoners per jaar zou groeien. ‘Maar dat gaat in 2020 niet meer gebeuren. In de eerste maanden van volgend jaar verwachten we in ieder geval ook niet veel groei. Wanneer dit weer aanzet weten we niet. Ook omdat het nog te vroeg is om te zien wat het binnenlands migratiesaldo gaat doen. Maar het kan in de komende twee jaar heel anders gaan lopen.’


Lees het originele artikel