Op weg naar een flexibel energiesysteem

We kennen nu een situatie waarin fossiele energiebronnen altijd beschikbaar zijn. Het huidige energiesysteem kent een klassieke infra van aardgas, elektra en (rest)warmte. De productie, levering en het afnemen voor wonen, werken en mobiliteit is van een architectuur die vooral 1 richting op werkt en los van elkaar staat. De komende jaren gaan we echter steeds meer over naar een situatie waarin een groot deel van de energiebronnen variabel beschikbaar is. Het toekomstige energiesysteem zal dan ook flexibel moeten zijn: door de weersafhankelijkheid is energieopslag en – conversie nodig om op elk moment aan de energievraag te kunnen voldoen.

Naast centrale (zoals wind op zee) komen er ook decentrale bronnen (zon op dak, lokale warmtebronnen). Deze veelvoud van bronnen zijn slim te matchen met waar, wanneer en hoeveel de energie nodig is.

Mix van energiebronnen

Om meer inzicht te krijgen in het energiesysteem van 2050, heeft de provincie een eerste kwalitatieve verkenning gemaakt op basis van vier scenario’s. Daarin zijn de potentiele nieuwe mixen van (grotendeels) variabele energiebronnen beschreven, die zich van elkaar onderscheiden door:

  • het aandeel duurzame energie – zoals wind, zon, en warmte uit oppervlaktewater of geothermie – dat in Brabant wordt geproduceerd (van 29% tot 73%).
  • het karakter van de import. Dit varieert van nadruk op duurzame elektriciteit (wind op zee), kernenergie of duurzaam verkregen stoffen.

Belangrijkste inzichten uit studie

De studie heeft diverse inzichten opgeleverd. De belangrijkste zijn dat:

  • in alle scenario’s een grote extra belasting voor het elektriciteitsnet zal plaatsvinden, ondanks grote besparingen die gemaakt kunnen worden in de energievraag voor alle sectoren.
  • de bestaande (aard)gasinfrastructuur voldoet om gasvormige energiestoffen (vooral waterstof en groen gas) te distribueren en op te slaan.
  • opslag van elektriciteit (in accu’s, waterstof of andere stoffen) en warmte (in bijvoorbeeld de ondergrond) is belangrijk om energie beschikbaar te hebben op de juiste plaatsen, in de juiste hoeveelheden en juiste soorten.
  • er een belangrijke rol is voor energie-hubs voor energie-conversie en voor opslag van warmte en energie(stoffen).
  • er goede samenwerking en regie nodig is om onnodige investeringen in verzwaring van het elektriciteitsnet te voorkomen.
  • de impact van doorvoer van energie in de vorm van stoffen (zoals gassen) of elektra door Brabant nog onduidelijk is.

Meer informatie over deze inzichten en het rapport over de systeemstudie is te lezen in de Statenmededeling

Vervolg

De provincie gaat nu verder met de 2e fase van de energie-systeemstudie. In dat vervolg wordt kwantitatiever naar het energiesysteem gekeken. Bijvoorbeeld om een beter beeld te krijgen van de soorten energieopslag die nodig zijn, op welke plaatsen en met welke omvang. In de loop van 2021 komen van verschillende partijen (zoals de Energieregio’s en industriële clusters) meer kwantitatieve gegevens beschikbaar omtrent hun toekomstverwachtingen. Deze worden zoveel mogelijk in deze 2e fase betrokken. De resultaten worden in de eerste helft van 2022 verwacht.


Lees het originele artikel