In Amsterdam wonen veel talentvolle en ambitieuze jongeren die bruisen van de ideeën voor hun buurt of de hele stad. In het leiderschapsprogramma ‘Ambassadeurs van Amsterdam’ worden zij geholpen hun ideeën uit te voeren.

Met dit gratis leiderschapsprogramma investeren we in verbinding met en tussen opkomende leiders in de verschillende gemeenschappen in Amsterdam. Deze jongeren willen iets bijdragen aan de stad. Ze verbinden mensen en gemeenschappen en vormen samen een nieuw netwerk. Deze maand start een nieuwe groep jongeren met het programma.

Een aantal ambassadeurs vertellen wat zij voor de stad willen.

Chivano Oehlers

“Ik ben vrijwilliger bij Young Amsterdam. We organiseren debatten, college tours, gala’s en nog veel meer. Ik vind het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om zichzelf zoveel mogelijk te ontwikkelen. Vroeger miste ik wel iemand die mij begeleidde bij het ontwikkelen van mijn talenten. Ik hoop dat ik deze steun kan bieden voor de jongeren van nu. Omdat ik zie dat veel jongeren daar helemaal niet mee bezig zijn. Door deze jongeren te motiveren, worden hun kansen vergroot en daar hebben we uiteindelijk allemaal iets aan!”

Jihad Kabbou

“Ik wil jongeren helpen zich zoveel mogelijk te ontwikkelen en ben lid van The Youth Influencers. Dat is een groep jongeren uit Oost die allerlei kleinschalige sport- en spelactiviteiten voor kinderen uit de buurt organiseren. Ook zit ik in de Raad van Oost. Daar debatteren we en nemen we podcasts op, zoals Sociaal Cement. De conclusies van deze debatten gaan naar de gemeente. Wat ik zo leuk vind aan Amsterdam is dat de stad bruist van de burgerinitiatieven en activiteiten. Er wordt veel vrijwilligerswerk gedaan door zowel jong als oud, dat is mooi om te zien. Ik vind alleen wel dat de stad nog iets groener mag worden.”

Rafia Karamowa

“Ik vind dat stadsdelen meer met elkaar moeten samenwerken. Bijvoorbeeld door evenementen te organiseren die mensen van alle stadsdelen samenbrengen. Het contrast in Amsterdam is op sommige plekken namelijk groot. Dat zie ik ook in mijn werk als maatje bij de Regenboog Groep. Sociale huurwoningen worden verdrongen door luxe nieuwbouwwoningen en de buurt wordt vervolgens verkocht als ‘goede buurt’. Dat is niet oké. Ook vind ik dat scholen en bedrijven in Amsterdam les moeten krijgen over racisme en de geschiedenis van Amsterdam. Mensen moeten weten wat er speelt. En hoe je racisme het beste kan aanpakken. Gelukkig zie ik dat steeds meer mensen hiermee bezig zijn en op de hoogte zijn. Dat kan ik alleen maar toejuichen.”

Mohamed Belkasmi

“Ik wil jongeren perspectief bieden, zeker degenen die onder de armoedegrens leven en kwetsbare posities hebben. Zij moeten dezelfde kansen krijgen als ieder ander. Jongeren die thuis niet veel hulp krijgen bij hun schoolwerk, moeten bijvoorbeeld bijles krijgen zodat ze op het niveau komen waar ze horen. De politiek kan handvatten bieden door meer te investeren in bijles en het begeleiden van kwetsbare jongeren. Maar we moeten dit ook maatschappelijk oppakken.”

Friso van Voorst

“Ik wil maatschappelijk betrokken zijn en iets betekenen voor mijn medemens. Ik doe vrijwilligerswerk bij een huisartsenpost op De Wallen. Daar komen vooral mensen die afhankelijk zijn van gratis hulp, zoals daklozen, vluchtelingen, of mensen van buiten Europa die geen asiel hebben gekregen. Het werk is af en toe heftig, want voor veel patiënten zijn wij de belangrijkste hulpbron. Zo zie ik soms verslaafde mensen die acuut een ambulance nodig hebben. Veel patiënten spreken geen Nederlands. Gelukkig spreek ik naast Nederlands en Engels een aardig woordje Frans, maar de rest is handen- en voetenwerk.”

Meer weten

Meer informatie over het leiderschapsprogramma en hoe je je (gratis) kunt inschrijven:

Foto’s: Cleem van den Burg


Lees het originele artikel