De ODBN is niet alleen in haar bestaan een jonge organisatie. Wij opereren in een complex, snel veranderend speelveld. Dat maakt dat wij als organisatie snel groeien. Daarmee groeit ook het aantal jonge professionals bij de ODBN. Jonge mensen vinden het steeds belangrijker om maatschappelijk relevant werk te doen. Dat is precies wat een organisatie als de ODBN kan bieden; inzet voor natuur en milieu en bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving. Jonge professionals weten ons dan ook steeds beter te vinden. Reden genoeg dus om de verbinding met elkaar te zoeken.

Wat is JongODBN?
JongODBN is een jongerennetwerk voor en door jonge professionals tot en met 35 jaar die werkzaam zijn bij én voor de ODBN. Het netwerk bestaat uit jonge, actieve mensen die zich willen blijven ontwikkelen als jonge professionals binnen de ODBN. Met ruim 50 leden is JongODBN een veelzijdige mix van kennis, achtergrond en ambitie. Van vergunningverleners en toezichthouders tot communicatieadviseurs en projectleiders; het netwerk is geheel vakoverstijgend.

Hoe is JongODBN ontstaan?
Eind 2019 besloten een aantal enthousiaste jonge mensen binnen de ODBN de verbinding met elkaar te zoeken. Na een succesvol kick off-event is er een bestuur gevormd, een voorstel geschreven en een ontwikkelingsplan ingediend. Inmiddels is het plan goedgekeurd en kunnen we aan de slag met het organiseren van activiteiten.

Wat doet JongODBN?
Het netwerk is gefundeerd op drie pijlers. JongODBN vormt een klankbord voor de organisatie en biedt daarmee een frisse én kritische blik op relevante vraagstukken. Zo is het netwerk betrokken bij projecten rondom de herinrichting van het kantoor en de uitrol van het nieuwe ICT-systeem. JongODBN legt daarnaast verbinding tussen jonge professionals, zowel binnen als buiten de organisatie. Bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkactiviteiten en door samenwerking te zoeken met andere jongerenorganisaties. De derde pijler is persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het netwerk is er ook om competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo worden er lezingen, trainingen en workshops georganiseerd bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijk leiderschap, timemanagement, bestuurlijke sensitiviteit en adviesvaardigheden.

Let’s connect!
JongODBN is er om samen te leren en elkaar te inspireren. Zodat we kritisch blijven en onszelf én onze organisatie verder kunnen helpen ontwikkelen. We stellen ons netwerk graag open om kennis en ervaringen te delen, juist ook met jonge professionals van andere organisaties. Wil je een keer kennismaken of samen iets organiseren? Laat het ons weten via jong@odbn.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht


Lees het originele artikel