Steeds meer woningen in Amsterdam worden per kamer verhuurd. We noemen dat verkamering. Dat is vaak fijn voor studenten, starters en arbeidsmigranten die zo toch een plekje kunnen vinden op de woningmarkt. De andere kant is dat het verkameren van woningen de huurprijzen in Amsterdam opdrijft. Amsterdam heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Om de verhuur van kamers in woningen te kunnen reguleren, geldt sinds 1 april een maximum aantal vergunningen voor iedere buurt in Amsterdam. In een aantal buurten in de stad is het al niet meer mogelijk om een vergunning te krijgen. Daarbovenop geldt voor nieuwe vergunningsaanvragen dat iedere kamerhuurder een individueel huurcontract moet krijgen. Hierdoor wordt de rechtspositie van kamerhuurders sterk verbeterd.

Strenge controles

Op 1 juli zijn we weer begonnen met strenge controles op de maximale aantallen per buurt en de overige voorwaarden voor een vergunning voor kamerverhuur. In de eerste vijf weken is 16 keer geconstateerd dat zonder vergunning werd verhuurd. De boetes hiervoor zijn hoog. Voor het zonder vergunning verhuren van een woning met 4 kamers is de boete € 12.000,- en voor een woning met 5 of meer kamers € 20.750,-. Bij controles blijkt dat deze eigenaren vaak ook misbruik maken van de kwetsbare positie waarin mensen, vaak armere arbeidsmigranten, zitten. Handhavers komen vaak schrijnende situaties tegen.

Voorbeelden

Zo troffen de handhavers in het centrum een woning zonder vergunning aan waar 9 mensen woonden. Twee slaapkamers worden verhuurd aan een gezin met 2 kinderen en hun tante die bij de kinderen op de kamer slaapt. Die betalen daarvoor € 2.000,- per maand. Twee andere kamers worden verhuurd aan een vrouw met twee kinderen. In de woonkamer staat een slaapbank waar een man slaapt die daarvoor € 300 betaalt. In totaal kost de woning € 3.000,- per maand die de bewoners contant betalen aan een tussenpersoon die het dan overmaakt aan de eigenaar.

In Osdorp bezochten de handhavers een verkamerde woning zonder vergunning die verhuurd werd aan een gezin met kinderen en aan familie van het gezin, de broer en oma. De eigenaren willen de huurders weghebben. De huurders zitten wegens de coronacrisis in geldnood en kunnen de huur van € 2.000,- niet meer opbrengen. De eigenaren weigeren ook de woning te onderhouden. Zo was er op veel plekken schimmel en vochtschade in de woning.

Hulp tegen huisjesmelkers

We richten onze controle op de huiseigenaren. Wij willen dat de eigenaren zich aan de regels houden. De handhavers zijn er natuurlijk niet om de bewoners uit hun huis te krijgen. Vaak adviseren de handhavers mensen die het slachtoffer zijn van een huisjesmelker om hun recht te halen. Een eigenaar mag zeker niet alles. U bent niet machteloos als de eigenaar bijvoorbeeld dreigt om u uit uw kamer te zetten. De mensen van stichting !Woon kunnen u als huurder ondersteuning bieden.

Ga je studeren en een kamer huren? Check je recht!

Deze week start het nieuwe studiejaar en zijn veel studenten op zoek naar een kamer. Ga je een kamer huren in een dit jaar verkamerde woning, vraag dan om een individueel huurcontract. Eigenaren die na 1 april 2020 een vergunning hebben gekregen zijn verplicht je dat aan te bieden. Met een individueel huurcontract sta je sterker in je recht en kun je ook effectief een te hoge huur aanvechten. Ook voor mensen die al een kamer hebben, kan het vaak geen kwaad om te controleren of alles wel klopt.

Meer weten

Kijk op amsterdam.nl/huurrecht en wooninfo.nl/woningdelen voor meer informatie.


Lees het originele artikel