Amsterdamse basisschoolleraren krijgen de komende 4 jaar een jaarlijkse salaristoelage van zo’n 1.000 euro. Leraren op scholen met veel leerlingen die risico lopen op een onderwijsachterstand, krijgen daar zo’n 1.500 euro bovenop. Het is een van de maatregelen uit het convenant Noodplan Lerarentekort. Daarin staan de afspraken die Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente met het Rijk hebben gemaakt.

Het Rijk geeft de stad komende 4 jaar elk jaar 7,1 miljoen euro voor dit noodplan. De Amsterdamse schoolbesturen kiezen ervoor om dit hele bedrag te besteden aan de salaristoelage voor leraren. Daarnaast trekt de gemeente zelf 27 miljoen euro uit voor het basisonderwijs.

De tekorten zijn groot

Amsterdam schreeuwt om leraren in het basisonderwijs. Het tekort is opgelopen tot 384 fulltime banen en dat is zorgwekkend. Op scholen waar kinderen het grootste risico lopen op een onderwijsachterstand, zijn de tekorten gemiddeld 3 keer zo groot als op andere scholen.

Waarom de toelage?

Neem alleen al wonen en parkeren; alles is duurder in de stad. Daarnaast vraagt lesgeven aan kinderen met een complexe situatie thuis en/of een leerachterstand veel van leraren. Daarom komt er nu deze Amsterdamse toelage, met een basisbedrag van zo’n 1.000 euro per jaar voor alle leerkrachten die werken bij de aangesloten besturen. Leerkrachten van scholen in achterstandswijken, krijgen daar een extra toelage van zo’n 1.500 euro per jaar bovenop.

Meer zij-instromers trekken

In het noodplan is veel aandacht voor het werven en begeleiden van zij-instromers: mensen met een andere baan, die besluiten (weer) het onderwijs in te gaan. Het aantal zij-instromers zou moeten groeien van zo’n 70 naar 180 per jaar. Het Rijk stelt hier jaarlijks 3 miljoen euro voor beschikbaar. Dat komt bovenop de jaarlijkse financiering van de schoolbesturen (500.000 euro) en de gemeente (945.000 euro).

Solidaire schoolbesturen

De schoolbesturen zijn solidair. Naast de afspraken over de toelagen en het opleiden van leraren voor elkaar, gaan ze de tekorten gelijker verdelen. Scholen met een lager dan gemiddeld tekort, nemen minder nieuwe leerkrachten aan om de druk op de arbeidsmarkt te verlichten. Ook zijn besturen terughoudend in het werven van leerkrachten bij andere schoolbesturen. Ze zijn bovendien flexibel als leerkrachten (tijdelijk) op een andere school willen lesgeven, die met een groter tekort kampt.

Amsterdam investeert ruim 27 miljoen

Het college investeert onder meer in extra geld voor de scholen met de grootste tekorten. Daarmee kunnen die bijvoorbeeld externe professionals inhuren om de werkdruk te verlichten. Ook komt er een servicepunt voor leerkrachten en schoolleiders voor vragen over wonen, vervoer en parkeren in de stad.

  • Eind juni tekenen de gemeente en bijna alle Amsterdamse schoolbesturen een convenant over het Noodplan Lerarentekort.
  • Het lerarentekort in de grote steden loopt sneller op dan daarbuiten, vandaar de extra investeringen van het Rijk, ook in andere grote steden.

Lees het originele artikel