Om de culturele sector tijdens de coronacrisis te ondersteunen heeft de gemeente Maastricht een Herstelfonds Cultuur ingericht. Doel is de culturele en creatieve sector op korte termijn te behouden en heropenen (Haw Pin), en op lange(re) termijn te laten herstellen door het vergroten van de weerbaarheid (Stay Strong). Voor de financiële dekking wordt het volledige bedrag ingezet dat de gemeente Maastricht heeft ontvangen uit het tweede steunpakket van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van het Rijk, aangevuld met het restantbedrag uit het eerste steunpakket. In totaal komt het beschikbare bedrag voor het Herstelfonds Cultuur Maastricht neer op €2.000.395.

Amateurkunstenverenigingen, zelfstandige makers en professionele instellingen

Wethouder Jim Janssen (Cultuur): “Ik ben blij dat we relatief snel na toekenning van de rijkssteun voor de culturele en creatieve sector al ons eigen Herstelfonds Cultuur hebben kunnen opzetten. Daarmee lopen we voorop in Limburg. En, niet onbelangrijk: al het geld komt ten goede aan onze Maastrichtse culturele sector, of het nu amateurverenigingen, professionele instellingen of culturele makers betreft.”.

Het Herstelfonds zet in op vier sporen:

  1. Amateurkunstverenigingen die subsidie ontvangen van de gemeente Maastricht krijgen 30% van hun boekjaarsubsidie uitgekeerd via het Herstelfonds. Als meer ondersteuning nodig is, kan een aanvraag worden ingediend.
  2. Professionele culturele instellingen die ondersteuning nodig hebben kunnen een aanvraag indienen. Per culturele instelling wordt vervolgens maatwerk geleverd.
  3. Zowel amateurkunstverenigingen als professionele culturele instellingen kunnen een beroep doen op cofinanciering bij het coronaproof inrichten van locaties.
  4. Een tijdelijke subsidieregeling 2021-2022 die gericht is op innovatie en vernieuwing van de Maastrichtse culturele sector.

Aanvragen

De 74 amateurkunstverenigingen en de professionele gesubsidieerde (BIS)instellingen in Maastricht ontvangen deze week bericht. Individuele Maastrichtse cultuurmakers worden op het Herstelfonds Cultuur gewezen via oproepen op onder andere social media.
Een aanvraag voor ondersteuning uit het Herstelfonds kan vanaf vandaag tot uiterlijk 31 mei 2021 worden ingediend. Subsidie aanvragen voor activiteiten in 2021 zijn vanaf nu tot en met 31 december 2021 mogelijk. Aanvragen voor subsidie voor activiteiten in 2022 kunnen vanaf 1 januari 2022 worden ingediend.


Lees het originele artikel