Overvecht Centrum als aangename plek en kloppend hart van Overvecht. Dat is de ambitie die het college van de gemeente Utrecht afgelopen week heeft uitgesproken. Om hier te komen moet er een masterplan gemaakt worden. Dit wil de gemeente graag samen met Overvecht, andere belanghebbenden en de pand- en grondeigenaren doen. De afgelopen maanden zijn grond- en pandeigenaren in Overvecht Centrum en de gemeente Utrecht tot een aantal basisprincipes en onderzoeksvragen gekomen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om deze basisprincipes en onderzoeksvragen vast te stellen en verder uit te werken in het masterplan.

In de basisprincipes staat onder andere dat we Overvecht Centrum wil (her)ontwikkelen als kloppend hart van de wijk. Kernwaarden bij de ontwikkeling zijn een ‘divers, verbonden én zichtbaar en aantrekkelijk’ centrum. Het openbaar gebied moet groener, bruikbaar, comfortabel en klimaatbestendig worden. Samen met de grond- en pandeigenaren, Overvechters en andere belanghebbenden wil de gemeente nu invulling gaan geven aan de vele mogelijkheden die binnen de basisprincipes liggen. De ontwikkeling van Overvecht Centrum moet een totale gebiedsontwikkeling worden: iedere stap in de ontwikkeling draagt bij aan de ambitie voor het geheel. In de volgende fase doen de betrokken partijen samen nader onderzoek naar de haalbaarheid van het plan, waaronder het vervangen van de huidige parkeerplaatsen door openbare parkeergarages en het toevoegen van ongeveer 1.500 tot 2.500 woningen en 10% andere (maatschappelijke) functies.

Wethouder Klaas Verschuure: “We willen met Overvecht Centrum graag een plek ontwikkelen waar bewoners van Overvecht en daarbuiten willen winkelen, wonen, werken, elkaar ontmoeten en hun vrije tijd willen besteden. Van een stenig en achterstallig onderhouden gebied met veel parkeerplaatsen naar een aantrekkelijk, groen en veilig gebied. Inwoners van Overvecht moeten trots kunnen zijn op hun centrum en zich daar thuis voelen.”

Stappen om tot het masterplan te komen
Met zogenaamde ‘pressurecookersessies’ is met de pand- en grondeigenaren in relatief korte tijd verkend of een gebiedsontwikkeling in Overvecht Centrum haalbaar is. De kansen, (on)mogelijkheden, dilemma’s en zorgen voor het gebied zijn in kaart gebracht. De eerste globale doorrekeningen laten zien dat de gebiedsontwikkeling financieel uitdagend is. Maar onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk is om tot een financieel haalbaar plan te komen. Dit wordt voor alle betrokken partijen een uitdaging, maar er is een duidelijke wens om er samen uit te komen en een aangenaam centrum te ontwikkelen.

Ondanks alle kanttekeningen en onzekerheden is er op dit moment bij de pand- en grondeigenaren voldoende vertrouwen om de herontwikkeling van Overvecht Centrum een stap verder te brengen. Het Utrechtse college is het hiermee eens. De gemeenteraad neemt hier in het najaar van 2021 een besluit over. Daarna kunnen de plannen het komende jaar concreter gemaakt worden in het masterplan. Hiervoor is nog veel nodig, waaronder gesprekken met Overvechters, andere belangstellenden en het samenstellen van een Stadsteam van onder andere bewoners. Dit Stadsteam gaat actief deelnemen in alle volgende stappen.  

Informatiebijeenkomst op 5 juli
ieuwsgierig naar dit proces? Op maandagavond 5 juli is er een informatiebijeenkomst. Overvechters, raadsleden, en alle andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Het wordt een digitale avond, in de vorm van een talkshow met betrokkenen. Aanmelden kan via overvechtcentrum@utrecht.nl.  

Overvecht Centrum vanuit de lucht
Overvecht Centrum vanuit de lucht


Lees het originele artikel