Lees het originele artikel

De Belastingdienst heeft 26 kennisgroepen die ieder op hun eigen beleidsterreinen rechtsvragen en andere ingewikkelde vragen behandelen. Zo zijn er kennisgroepen actief op het terrein van inkomstenbelasting, formeel recht en autobelastingen. Enkele kennisgroepen maakten al langere tijd hun antwoorden op fiscale vraagstukken openbaar, zoals de kennisgroep Pensioenen. Vanaf donderdag 30 maart gaan ook alle andere kennisgroepen van de Belastingdienst hun standpunten publiceren. Vanaf dat moment zijn vragen en antwoorden van de kennisgroepen vanaf 2022 op de website te raadplegen. Zowel nieuwe als geactualiseerde vragen en antwoorden worden toegevoegd.

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst): “Het is belangrijk dat de Belastingdienst vanaf heden zijn fiscale standpunten publiceert. Door openbaarmaking laat de dienst op een transparante wijze zien hoe hij omgaat met de geldende fiscale wetten en regels en wat dit voor burgers en bedrijven betekent. Openbaarmaking zorgt voor meer zekerheid bij alle betrokkenen. Dit onderwerp is daarmee belangrijk voor de rechtszekerheid van burgers en bedrijven.”


Lees het originele artikel